Vijf scholen vijf visies social media in het onderwijs

In hoeverre werken leerkrachten met social media en op welke manier maken ze daar gebruik van? En hanteert hun school daarvoor specifieke richtlijnen? Jaco, Elke, Rini, Marlous en Dion hebben hier een uitgesproken mening over.

'Het voordeel van social media is dat er heel veel kennis te vinden is en dat je mensen heel snel up-to-date houdt. Er is nog wel onwetendheid en huiverigheid bij mensen die niet met social media werken', vindt Jaco. Zelf maakt hij gebruik van Facebook om het contact met zijn vrienden te onderhouden en twittert hij voor school. 'Ik ben bewust van Hyves af gegaan, omdat er zoveel leerlingen op zitten. Op bestuursniveau is namelijk vastgesteld dat leerkrachten en leerlingen geen contact mogen hebben via social media en e-mail. Ik gebruik Twitter om met ouders te communiceren. Bijvoorbeeld: vandaag hebben we een klassenlunch of er is een nieuwsbrief'.

Elke maakt juist gebruik van Twitter, omdat daar veel leerkrachten op zitten. Ze heeft een speciaal Hyvesaccount voor leerlingen, om krabbels te beantwoorden. Social media is van groot belang voor het onderwijs, vindt ze. 'Ik heb een wiki met mijn groep 8 en we maken elk jaar een chatroom. De typevaardigheid vliegt omhoog, want iedereen wil antwoord geven op mijn vragen'.

Twee profielen

Op Hyves heeft Rini twee profielen, één voor leerkrachten en één voor vrienden. Hij gebruikt Twitter gebruikt zowel privé als voor zijn werk. 'We hebben een Twitteraccount @bsbiezenkamp, dat ik meestal bijhoud, om met ouders te communiceren. Onze school heeft nog geen richtlijnen voor het gebruik van social media, maar we gaan er wel over praten'.

Achtergrondinformatie

Voor leerlingen op de basisschool ziet Marlous geen toegevoegde waarde in het gebruik van social media. Wel heeft ze een aparte Hyvespagina voor leerlingen. 'Positief is dat je achtergrondinformatie krijgt, maar wat als je een probleem met een leerling hebt? We praten daar ook over in de klas. Wat zet je wel en wat zet je niet op Hyves'? Voor digitale communicatie met ouders gebruikt de school van Marlous de site of de e-mail. 'Misschien is een Hyves of Twitteraccount over een schoolproject voor ouders wel een goed idee'.

Contacten

Dion gebruikt Hyves en Facebook voor het onderhouden van contacten met vrienden. En Twitter vooral voor het volgen van het nieuws. Ook heeft zijn school een Hyvespagina voor en door oud-leerlingen. 'Persoonlijk wil ik geen leerlingen in mijn Hyves en Facebook. Het is voor mijn vriendennetwerk en mijn leerlingen zijn niet mijn vrienden'. Hij ziet duidelijk positieve kanten aan het gebruik van social media. 'De huidige jonge generatie is zeer vaardig met computers en groeit op met social media. Door een Hyvespagina met je klas op te zetten en ze daar verantwoordelijk voor te maken kun je ze betekenisvol met taal en spelling om laten gaan'.

Jaco van Soest geeft les aan groep 8 van CBS Het kompas in Lexmond

Elke Das geeft les aan groep 4/5 en 8 van de Sint Willibrodusschool in Riethoven

Rini Jansen geeft les aan groep 1 en 2 van De Biezenkamp in Beek Ubbergen

Marlous Prinzen geeft les aan groep 6/7 van Basisschool de Cirkel in Amstelveen

Dion Folkersma geeft les aan groep 6/7/8 van OBS de Zandplaat in t Zandt

VorigeCreatief presenteren
VolgendeGebruik muis mogelijk voorspeller leergedrag
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter