Uit onderzoek van Baukje Veenstra (Universiteit Groningen) blijkt dat de manier waarop peuters de muis gebruiken verschillen in leergedrag laat zien. Dat is althans de conclusie in haar proefschrift The utility and effectiveness of an educational computergame aimed at improving ineffective learning behavior in preschool children (PDF), waarop zij onlangs is gepromoveerd. Met educatieve spellen kan het leergedrag voorspeld en op termijn zelfs verbeterd worden. Het onderzoek werd verricht aan de hand van samenslim-spellen. Daarmee werden kinderen vaardigheden geboden om effectief te kunnen leren. De focus lag op het muisgedrag. Het bleek bijvoorbeeld dat impulsieve kinderen vaker klikken en meer fouten maakten dan afwachtende kinderen. Bekijk ook het filmpje, waarin Baukje vertelt over haar onderzoek.