Beleid mobiele telefoons op scholen blijkt ware chaos

Over het gebruik van mobieltjes binnen de school blijkt zowel op basisscholen als op middelbare scholen nauwelijks of geen beleid te zijn ontwikkeld. Het wordt hoog tijd, dat hier verandering in komt. Dat concludeert de Nationale Academie voor Media Maatschappij op grond van een onderzoek onder 120 Nederlandse basisscholen en middelbare scholen.

Beleid middelbare én basisscholen

Zowel middelbare scholen als basisscholen dienen volgens de Nationale Academie voor Media Maatschappij beleid te ontwikkelen, dat aansluit bij de huidige mediaontwikkelingen en tijdgeest. De gemiddelde leeftijd, waarop kinderen een eerste mobiele telefoon gaan gebruiken, blijft immers nog steeds dalen.

Als er al afspraken zijn gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons, dan blijken deze niet eenduidig te zijn en worden ze niet consequent door het schoolteam gehandhaafd.

Gebruik mobiele telefoons

Het onderzoek toont aan dat Nederlandse scholen zich geen raad weten met het gebruik van mobieltjes binnen de school door de huidige jeugd, met alle gevolgen van dien. Leerkrachten zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van de huidige mobiele telefoons en smartphones, die in veel gevallen volledig toegang bieden tot internet. Het komt voor, dat smartphones zelfs worden ingezet als wapens tegen leeftijdgenoten en onderwijzend personeel. Leerlingen blijken te vaak vrij spel te krijgen in het gebruik van mobieltjes en smartphones. Dit blijkt vaak ten koste te gaan van de veiligheidssituatie binnen de school, maar verstoort ook het educatieve proces van leerlingen.

Onderzoeksopzet

De Nationale Academie voor Media Maatschappij voerde het kwalitatieve onderzoek uit in de periode januari tot mei 2011. In totaal gaat het om 120 Nederlandse scholen, waaronder 42 basisscholen en 78 middelbare scholen. Van de middelbare scholen is de helft van VMBO/MBO-niveau en de andere helft Havo en hoger. Er werden zowel individuele gesprekken met directieleden en onderwijzend personeel als groepsgesprekken met leerlingen gevoerd. De leeftijd van de leerlingen lag tussen de 10 en 16 jaar oud.

Lees de samenvatting van het rapport Nationale Academie voor Media Maatschappij.

Praktische informatie

Stichting Mijn Kind Online en het samenwerkingsverband Digivaardig Digibewust hebben een tweetal brochures gemaakt, die informatie en tips geven het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en pubers:

- Mijn Kind Mobiel (voor ouders met kinderen op de basisschool) en

- Mijn Puber Mobiel.

VorigeBeleid mobiele telefoons op scholen blijkt ware chaos
VolgendeLespakket veilig gebruik maken van sociale netwerken
Reacties (1)
Gebruiker
Mobiele Telefonie van EinsteinICT.nl
1-2-2013

Ja, voor de in de lessen is het natuurlijk wel lastig om een student z'n volledige aandacht te hebben. Wellicht dat het helpt om ze te vragen om voordat de les begint ze allemaal uit te zetten.

Laat een reactie achter