Vereniging opgeheven, kenniscentrum en ADB's gaan onafhankelijk van elkaar verder

Het landelijk expertisecentrum van Art.1 zet zijn werk vanaf heden voort als stichting onder de naam Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland. De vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie Art.1 is per 23-03-2011 opgehouden te bestaan. De ontbinding heeft geen gevolgen voor het voortbestaan van de leden van de vereniging, de regionale antidiscriminatiebureaus (ADB's).

Waarom?
In de vereniging Art.1 was het expertisecentrum zowel de landelijke koepelorganisatie van de ADB's als onafhankelijke opdrachtnemer van de overheid. Uit onderzoek op initiatief van de vereniging en de rijksoverheid bleek dit niet goed met elkaar te combineren. In belang van alle betrokkenen is daarom besloten de vereniging te ontbinden. Het zelfstandige kenniscentrum blijft op projectbasis met de ADB's samenwerken in het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Wat verandert er voor u?
Niet zoveel. Iedereen die discriminatie wil of moet voorkomen en bestrijden kan nog steeds bij het kenniscentrum terecht voor informatie, advies, training en onderzoek. Het kenniscentrum voert alleen geen verenigingstaken meer uit voor de ADB's. Mensen die discriminatie willen melden en bijvoorbeeld scholen die behoefte hebben aan voorlichting, zijn onveranderd aan het juiste adres bij een ADB in de buurt (zie www.discriminatie.nl voor een overzicht van ADB's in het land).

VorigeInspiratie opdoen in de zomervakantie met Summerschool
VolgendeBNers in de zorg een leven lang benauwd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter