Ruim 9% van alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs kampt, als gevolg van chronische klachten (ziekte, stoornis) of langdurige belasting (tienermoeders, mantelzorg) met problemen bij het volgen van hun opleiding. Dankzij de inzet van mentoren en docenten weet een deel zich te handhaven, maar er zijn er nogal wat die in het huidige onderwijssysteem 'tussen wal en schip vallen'. Veel van hen lopen nutteloze studievertraging op, dalen onnodig in opleidingsniveau en uiteindelijk verlaat een deel van hen zonder startkwalificatie het onderwijs. De chronische aard van hun klachten is niet zodanig dat zij zijn aangewezen op een school voor speciaal onderwijs. Voor jongeren met een havo of vwo opleiding is die mogelijkheid er zelfs nauwelijks. Deze doelgroep heeft ook niet zozeer behoefte aan speciaal onderwijs, maar vooral aan een speciaal (= aangepast) onderwijsprogramma.

Het probleem voor de scholen is dat de verplichtingen ten opzichte van deze doelgroep zich opstapelen, denk aan artikel 6b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de WOOZ (Wet ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen, de invoering van de LGF (Leerling gebonden financiering), de WGBH/CZ (Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en straks is er ook nog de Zorgplicht, maar dat nadere richtlijnen over wat er kan en mag ontbreken. Om geen problemen te krijgen met de onderwijsinspectie zijn veel scholen terughoudend ten opzichte van aanpassingen.

Voor ons was dat aanleiding om de wettelijke en organisatorische mogelijkheden voor de school in beeld te brengen, zodat ook voor het management, de afdelingsleiders, de mentoren, de docenten en begeleiders en natuurlijk ook voor de leerling zelf en de ouders duidelijk is, wat er in principe kan en mag. In overleg met het ministerie en de onderwijsinspectie hebben we samen met de WECRAAD de handreiking Talenten Benutten uitgebracht. De handreiking beschrijft de mogelijkheden van aanpassingen voor de studieduur, de studielast, de toetsen en het eindexamen. Voor jongeren met een erg lage educatieve redzaamheid zijn er maatwerkmogelijkheden beschreven. Alle VO-scholen en REC's hebben de handreiking toegestuurd gekregen. De informatie is ook te vinden op de website www.jongerenbinnenboord.nl.

Theo van der Werf
coördinator www.jongerenbinnenboord.nl

VorigeVeel inzendingen KNAW Onderwijsprijs
VolgendeGeen coulanceregeling voor speciale scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter