Erik Schilp (NHM) pleit voor 'burgerschapspaspoort'
"Meer aandacht geschiedenis en burgerschap in basisonderwijs"

Deze week verschijnt 'Beginnen bij het begin', het eerste in een serie pamfletten, uitgegeven door het Nationaal Historisch Museum, geschreven door algemeen directeur Erik Schilp. Dit pamflet gaat over burgerschap als bindend element in onze samenleving. Schilp vindt dat op basisscholen meer aandacht moeten komen voor de geschiedkundige en maatschappelijke ontwikkeling van jonge leerlingen. Een 'burgerschapspaspoort' kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Het gevoel dat we samen actief verantwoordelijkheid dragen voor onze samenleving lijkt steeds verder af te nemen. In debatten over wat ons als burgers van Nederland verbindt en wat ons een gemeenschap maakt, kijkt men zelden naar het verleden. Maar wat betekent burgerschap als we ons gezamenlijk verleden niet kennen? De ontwikkeling van de canon van Nederland was een eerste aanzet verbetering aan te brengen in de historische worteling van de Nederlander. Nu is het zaak die belangrijkste historische ijkpunten samen met de kernelementen van onze staatsinrichting en de basisprincipes van burgerschap verder uit te werken en beter over het voetlicht te brengen. Vooral bij jonge mensen.

Burgerschapspaspoort
In 'Beginnen bij het begin' introduceert Schilp het 'burgerschapspaspoort'. Een boekje geschreven voor jonge mensen - een soort gereedschapskist - met de meest essentiële ingrediënten van geschiedenis, staatsinrichting en burgerschap voor verdere geschiedkundige en maatschappelijke ontwikkeling. Dit boekje zou gepaard moeten gaan met speciaal ontwikkelde lesbrieven over deze thema's en zou moeten worden uitgereikt aan alle leerlingen van groep 8 op hun laatste schooldag.

Pamflet
Over de keuze voor een pamflettenreeks van het Nationaal Historisch Museum zegt Schilp: "Van het Nationaal Historisch Museum mag verwacht worden dat wij in grote maatschappelijke debatten een historische dimensie ter discussie voorleggen. Een pamflet heeft van oudsher een actuele inhoud of strekking en onderbouwt een mening die voor discussie vatbaar is, en geeft tegelijkertijd een nieuwe richting aan die discussie. Het is een goede manier om een scherpe en originele bijdrage te leveren."

'Beginnen bij het begin' is te vinden op http://innl.nl/9459.

Over het Nationaal Historisch Museum
Het museum streeft ernaar de geschiedenis toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Door nieuwe vormen van publieksbereik te ontwikkelen, wil het museum het enthousiasme voor geschiedenis stimuleren. Dat gebeurt onder meer door actieve samenwerking met partners en de combinatie van traditionele en nieuwe media.
Bij de organisatie van tentoonstellingen en activiteiten in heel Nederland, werkt het museum actief samen met organisaties op het gebied van erfgoed, geschiedenis, onderwijs, wetenschap, media en kunst. Voorbeelden zijn de Maand van de geschiedenis en het project X was hier. Op deze manier ontstaan verrassende en boeiende verbindingen tussen heden en verleden. De activiteiten van het museum zijn te herkennen aan het INNL logo. De programmering staat op www.innl.nl.

VorigeBizzkidz Managers van het jaar bekend
VolgendeLes 2 winnaar IPON Award 2011
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter