Zoals in het regeerakkoord is aangegeven ontkomt ook het onderwijs niet aan pijnlijke bezuinigingsmaatregelen. In de brief 'Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies' geeft het ministerie van OCW aan hoe zij de bezuiniging op de onderwijssubsidies gaat invullen.

In totaal is de subsidietaakstelling structureel 233 miljoen. De Minister geeft aan dat het van belang is dat er een krachtig stelsel is dat ervoor zorgt dat scholen zich maximaal kunnen richten op het primaire proces. Dit stelsel verzorgt vier essentile taken. De ict-infrastructuur is n van deze pijlers.

En terecht. Onderwijs van uitstekende kwaliteit, waarin kinderen optimaal worden voorbereid op het leven en werken in de 21e-eeuwse kennissamenleving en waarin al het talent wordt benut, kan niet zonder ict. Het staat vast dat ict het onderwijs boeiend, inspirerend en aantrekkelijk maakt en een noodzakelijke voorwaarde is om effectief en efficint om te gaan met de beschikbare middelen.

Tegelijkertijd geldt dat er ook voor ict minder middelen beschikbaar zijn. In totaal gaat het om een bezuiniging van 9,3 miljoen. Dit raakt de organisatie Kennisnet en de activiteiten die wij voor het onderwijs ontplooien. Kennisnet zal zich moeten bezinnen hoe we met de beschikbare middelen een maximaal resultaat voor het onderwijs kunnen genereren.

We zullen nog scherper moeten kiezen welke activiteiten we de komende jaren gaan ontplooien en welke activiteiten we helaas moeten afbouwen. We proberen dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Uiteraard staan hierbij voor ons als ict-partner van het onderwijs de wensen en behoeften van scholen en instellingen voorop.

VorigePlaying for Success pakt voortijdig schoolverlaten aan
VolgendeMediaMachtig er wordt hard gewerkt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter