In het kader van het programma EU Kids Online wordt in 25 landen van Europa onderzoek gedaan naar het gebruik van internet onder kinderen en jongeren: de manier waarop jongeren er gebruik van maken, de mogelijkheden die het gebruik van internet hen biedt, en de gevaren die het met zich meebrengt. In januari van dit jaar hebben zij het rapport Risks and safety on the internet: The perspective of European children uitgebracht. In dat rapport vind je de samenvatting van het onderzoek dat gedaan is onder kinderen van 9 tot 16 jaar in alle 25 landen die meewerken aan het onderzoek.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vanuit Nederland een bijdrage levert aan het onderzoek, is van plan om binnenkort onderzoek te doen naar de situatie in Nederland. In het onderzoek wordt gefocust op de directe gevolgen, in termen van subjectieve beleving, van
internetgebruik bij 9- tot 16-jarige jongeren. Daarbij zal het accent liggen op vier risicogebieden die ook Safer Internet Programma als focus zijn benoemd:
• het zien van pornografische beelden,
• het ontvangen van seksueel getinte boodschappen ('sexting'),
• het ontmoeten van vreemden die men online heeft leren kennen,
• cyberpesten.
SCP heeft zelf de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
• In welke mate leidt de blootstelling aan verschillende risico's op internet tot negatieve ervaringen bij jongeren?
• Zijn er sociaal-demografische verschillen tussen jongeren wat betreft hun blootstelling aan de verschillende internetrisico's en de mate waarin zij negatieve ervaringen ondervinden?
• In hoeverre zijn internetvaardigheden van jongeren van invloed op de mate waarin zij geconfronteerd worden met de verschillende online risico's en de daaraan gekoppelde mogelijke negatieve ervaringen?
• In hoeverre hebben ouders, docenten en leeftijdgenoten invloed op de mate waarin jongeren geconfronteerd worden met de verschillende online risico's en de daaraan gekoppelde mogelijke negatieve ervaringen?
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de gegevens die verzameld zijn in het kader van het EU Kids Online project. Daar ligt een vracht aan data die ook voor anderen interessant kunnen zijn. Maar niet iedereen heeft toegang tot deze data en het vraagt veel expertise en tijd om zelf op basis van deze data onderzoek te doen. Het SCP stelt het op prijs om te weten welke kenniswens er in het veld leeft om daar mogelijk bij rapportage rekening mee te houden.

Heb je dus vragen die passen bij het onderzoek dat door SCP gedaan wordt, dan kan je die via dit weblog indienen of mij een mailtje sturen. Mijn mailadres vind je hier. Ik geef je vragen en opmerkingen door aan SCP. Als ze je vragen mee kunnen nemen in hun onderzoek, dan laten we je dat weten. Een mooie kans om een wetenschappelijke basis te zoeken voor je ideeën over de noodzaak van mediawijsheid!

VorigePetitie tegen bezuinigingen Passend onderwijs woensdag naar Tweede Kamer
VolgendeAmanda Kruise verkozen tot Calibris ZorgTopper 2011
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter