RK basisschool minst vaak een zwakke school

Rooms-Katholieke basisscholen zijn het minst vaak een zwakke of zeer zwakke school. Ze worden op de voet gevolgd door Algemeen bijzondere basisscholen. De Islamitische basisscholen scoren relatief het slechtst.
Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Op 1 september 2010 functioneerde 93% van alle basisscholen in Nederland voldoende. Zes procent scoorde 'zwak' en 1% zelfs 'zeer zwak'. Voor het RK onderwijs liggen deze cijfers het meest gunstig op respectievelijk 95,1%, 4,1% en 0,8% Voor scholen op Islamitische grondslag geldt dat driekwart van de scholen (72,5%) een voldoende scoort.

Een op de vijf Islamitische basisscholen (20%) scoort echter zwak en 7,5% van deze scholen scoort zelfs zeer zwak. In het onderwijs met een reformatorische signatuur scoort 2,4% van de scholen zeer zwak.

Het algemene beeld is vergelijkbaar met vorige jaren. Wel scoren algemeen bijzondere scholen (vooral schoolverenigingen en scholen met een bepaald didactisch concept) en islamitische scholen in vergelijking met eerdere jaren vaker een voldoende. Toch blijft de kwaliteit van islamitische basisscholen nog steeds ver achter bij scholen van andere richtingen.

Het predikaat zwak of zeer zwak hangt af van de mate waarin scholen erin slagen om de prestaties van iedere leerling te optimaliseren en of het onderwijsproces op de school voldoende is of onvoldoende. Van een zwakke school is sprake als de bereikte prestatievorderingen van de leerlingen onvoldoende zijn. Als daarnaast ook het onderwijsproces onvoldoende is, wordt gesproken van een zeer zwakke school.

Nederland telt 7173 basisscholen waarop ruim 1,4 miljoen kinderen les krijgen. Ca. 77.000 van hen zitten op een zwakke school en ca. 11.000 op n van de 49 zeer zwakke scholen.

Nationale Onderwijsgids

VorigeConferentie Tien jaar leren in Lunteren met speciaal programma voor bestuurders
VolgendeInnovatieprijs voor ROC Zeeland en Clusius College
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter