"Aansluiting bij de wereld van de leerling", wordt vaak genoemd als reden om ICT in te zetten in het onderwijs. Jongeren maken gebruik van Hyves, YouTube, MSN en Facebook, dus die middelen moeten we ook inzetten in het onderwijs. Maar ik denk dat je daarmee te kort door de bocht gaat. Als je ICT alleen gebruikt om 'erbij te horen', dan loop je het risico je doel voorbij te schieten. Je gebruikt dan de tool als ingang voor de wereld van de jongeren, maar is dat inderdaad de deur naar hun leefwereld?

Ik betwijfel dat ten zeerste. ICT is wel een middel dat jongeren veel gebruiken, maar het is geen doel op zich. ICT wordt door hen gebruikt om interessante, leuke of spannende informatie te vinden en te delen, met anderen in contact te komen of te blijven en om hun creativiteit te uiten.

Het gebruik van de tools van jongeren op zich is volgens mij niet de toegangsdeur naar hun wereld. Lesgeven via een weblog maakt de lesstof niet interessanter, leerlingen raken niet extra gemotiveerd als je ze met elkaar informatie laat uitwisselen via MSN en de stof blijft niet beter hangen als je die aanbiedt op je Hyvespagina.

Maar ICT is wel een middel dat je in staat stelt om dingen te doen die jongeren belangrijk vinden. In het kader van de - helaas niet meer bestaande - subsidieregeling van Stichting TQ.nl heb ik vele malen gesproken met jongeren hoe zij hun onderwijs in willen richten. Daarbij kwamen altijd zaken naar boven drijven als: onderwijs moet efficiënt zijn, het moet passen bij wat ik wil en kan, het moet me in contact brengen met interessante mensen. Ook vonden de jongeren die ik sprak het belangrijk om bijdrage te leveren aan hun omgeving, ze wilden actief zijn en leren door zelf te doen en vakken combineren met elkaar.

ICT biedt daarvoor mogelijkheden. Met ICT kan je o.a.:
• Aansluiten op niveau leerling,
• Aansluiten bij leerstijl en intelligenties,
• Tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk maken,
• Authentiek onderwijs bieden,
• Betekenisvol en contextrijk onderwijs bieden,
• Samenwerkend leren faciliteren en leerlingen de gelegenheid bieden zichzelf - wereldwijd - te profileren.

Wie ICT als middel inzet om onderwijs op die manier leuker, beter en sneller te maken, laat leerlingen zijn wie ze zijn en sluit daarom pas echt aan bij hun leefwereld!

N.B. Ben je geïnteresseerd in wat jongeren me destijds vertelden over hoe zij onderwijs willen inrichten? Hun criteria voor goed onderwijs zijn nog te vinden op de site van Stichting TQ.NL: 2006, 2007 en 2008. Misschien een leuk startpunt om dit soort gesprekken op je eigen school te voeren?