De nieuwe gewichtenregeling zet de kwaliteit van het primair onderwijs onder druk. Dat zegt algemeen directeur Ruud van Velthoven van het bestuur Amstelwijs in het Amstelveens Nieuwsblad.

De plaatselijke krant van Amstelveen meldt dat wethouder Herbert Raat van Onderwijs zich zorgen maakt over de dalende trend in de Cito-scores van leerlingen in het openbaar onderwijs. De gemiddelde score ligt met 539,1 nog (ruim) boven het landelijk gemiddelde, maar wie terugkijkt tot 2006 ziet inderdaad een (lichte) daling van het gemiddelde.

Wethouder Raat stuurde hierover onlangs een brandbrief naar Amstelwijs, het bestuur van de openbare basisscholen in Amstelveen. Van Velthoven erkent in het Amstelveens Nieuwsblad dat er op twee openbare basisscholen sprake is van een lichte daling van het Cito-gemiddelde.

Hij brengt deze daling in verband met de nieuwe gewichtenregeling. In de nieuwe situatie is niet meer de culturele achtergrond, maar het opelidingsniveau van de ouders van leerlingen bepalend. Hierdoor krijgen vooral scholen met veel leerlingen met een allochtone achtergrond minder geld, waardoor de onderwijskwaliteit en daarmee de Cito-scores onder druk staan.

Het probleem werd vorig jaar ook gesignaleerd in Rotterdam. Daar zei directeur Wim van Aalst van openbare basisschool Het Landje dat de nieuwe gewichtenregeling in de stedelijke gebieden met veel allochtone leerlingen zou leiden tot lagere gemiddelde Cito-scores.

Nationale Onderwijsgids