Almere krijgt pilot basisonderwijs vanaf 25 jaar

Wethouder Ren Peeters heeft met Onderwijsminister Van Bijsterveldt afgesproken om in Almere een pilot te starten waarbij kinderen met een ontwikkelachterstand vanaf 2,5 jaar naar de basisschool kunnen.

Van Bijsterveldt start komende zomer met een landelijke proef . Doel is om de prestaties van die groep jonge kinderen vroegtijdig en spelenderwijs te verbeteren. Met de pilot komt er een goede doorlopende lijn in de leeftijd 2,5 - 12 jaar. Het is te vergelijken met het samenvoegen van lagere school en kleuterschool 25 jaar geleden.

"Bij de jongste kinderen moet niet gedacht worden aan school', maar de peuters gaan spelen in een rijke leeromgeving onder leiding van goed geschoold personeel. Al in 2009 heb ik landelijk aangegeven dat het voor jonge kinderen veel beter is als we toegroeien naar leerrecht vanaf 2,5 jaar ", geeft wethouder Ren Peeters aan.

"Helaas bezuinigt het ministerie van Onderwijs op de achterstandsmiddelen waardoor de gemeente minder geld kan uitgeven aan het reguliere peuterspeelzaalwerk. Voor kinderen met een taal-/ontwikkelachterstand blijven de peuterspeelzalen beschikbaar. De minister heeft zich positief uitgelaten over het Almeerse plan "van achterstand naar voorsprong"en heeft laten weten over anderhalf jaar naar de tussenresultaten te komen kijken," aldus Peeters.

Nationale Onderwijsgids

VorigeNieuwe gewichtenregeling leidt tot lagere Cito scores
VolgendeFlinke stappen gezet op weg naar de functiemix
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter