Internationaal onderzoek naar effect onderwijsinspecties

Welk effect hebben onderwijsinspecties op de kwaliteitsontwikkeling in scholen? En welke elementen van toezicht dragen het meest bij aan een betere kwaliteit? Deze onderzoeksvragen staan centraal in het EU-project Impact of school inspections on teaching and learning'.

Ook de Nederlandse Onderwijsinspectie participeert in het project, zo meldt de VO-raad, de brancheorganisatie voor het voorgezet onderwijs.

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen voor de Inspectie belangrijk, maar zeker ook voor scholen. Ze laten zien hoe onderwijstoezicht beter kan bijdragen aan de kwaliteit en verbetering van scholen. De VO-raad raadt leden die voor het onderzoek benaderd worden dan ook aan om hieraan deel te nemen.

In totaal krijgen 150 VO-scholen in Nederland de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. Zij krijgen drie jaar achter elkaar een digitale vragenlijst voorgelegd. Deze brengt hun kwaliteitsontwikkeling in relatie tot het onderwijstoezicht in kaart.

Nationale Onderwijsgids

VorigeFriese plattelandsschool mag open blijven
VolgendeInnovatieregeling 2011 van start
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter