Met de Innovatieregeling wil het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma kleinschalige, innovatieve experimenten met ict stimuleren die een onderwijskundig relevant probleem oplossen. Voor een innovatief project ontvangt een instelling die binnen de SURFnet/Kennisnet doelgroep valt, een financile bijdrage van maximaal 10.000,-. In totaal ontvangen maximaal 36 projecten deze subsidie.
Zelf een innovatief projectidee? Dien een voorstel in!
De sluitingsdatum is 1 april 2011.