Flinke stappen gezet op weg naar de functiemix

Het primair en voortgezet onderwijs hebben flinke stappen gezet om meer leraren in hogere salarisschalen te belonen, zo meldt VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

De vooruitgang wordt gesignaleerd in de rapportage Tussenmeting versterking functiemix 2010' die het bureau SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW heeft gemaakt.

Een van de afspraken in de sectorale convenanten LeerKracht van Nederland was dat de functiemix moest worden versterkt. Schoolbesturen ontvangen extra geld om meer leraren in een hogere loonschaal te kunnen plaatsen.

De onderzoekers concluderen op basis van de situatie in 2010 dat in het primair onderwijs de voorbereidingen in volle gang zijn. Het nieuwe promotiebeleid met bijbehorende criteria krijgt steeds meer vorm en steeds meer leraren zijn hiervan op de hoogte. De daadwerkelijke promoties moeten echter nog volgen.

Het voortgezet onderwijs is met de invoering van de functiemix verder dan het primair onderwijs. Steeds meer vo-scholen maken werk van een beter promotiebeleid, maar in de praktijk blijkt dat schaalpromoties bij de meeste scholen nog geen structurele plaats hebben.

Nationale Onderwijsgids

VorigeAlmere krijgt pilot basisonderwijs vanaf 25 jaar
VolgendeOnderwijsinspectie waarschuwt ROC Flevoland
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter