Ouders vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor mediaopvoeding bij hen ligt en niet bij school. Dat blijkt uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd. Om hun rol als mediaopvoeder optimaal in te vullen, is het van belang dat ouders meer zicht krijgen op hun eigen mediagedrag en de invloed die dat heeft op het (toekomstig) mediagedrag van hun kinderen.

Mediagebruik kinderen basisonderwijs

Kinderen op de basisschool vertonen op dit moment nog weinig risicovol gedrag binnen de media. Dit verandert echter snel wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ze gaan dan intensiever media gebruiken soms tot wel 7 uur per dag- worden zorgelozer (privé-informatie online delen, onbekenden toevoegen in profielsite) en ontwikkelen gebrek aan focus. Om risicogedrag op latere leeftijd te voorkomen, is het belangrijk dat ouders al als hun kinderen op de basisschool zitten, gericht bezig zijn met media-opvoeding. Kinderen van 10-11 jaar staan immers nog open voor een gesprek hierover thuis, terwijl ze op dat moment al wel actiever omgaan met media.

Mediaopvoeding: 3 typen ouders

Het onderzoek van Dialogic onderscheidt 3 verschillende typen ouders:


• Mediagenieters

Ouders die de media vooral gebruiken voor plezier. Zij praten actief met hun kinderen als ze nog op de basisschool zitten, houden toezicht en beleven media samen. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, vervalt het toezicht en samen beleven.

• Media-actieven

Ouders die media vooral gebruiken voor de informatie. Zij praten actief en beleven media samen. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, stellen ze vooral regels.

• Mediagematigden

Deze ouders gebruiken zelf media slechts beperkt en kiezen dan vooral voor de traditionelere media. Op de basisschool houden ze nog toezicht, stellen regels en beleven media samen, maar op het voortgezet onderwijs laten ze de media-opvoeding helemaal los. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat hun kinderen hen inhalen qua mediakennis en “kunde. Toch blijken deze kinderen minder risicogedrag te hebben dan kinderen uit de andere twee typen gezinnen.


Deze resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in het kader van de Week van de Mediawijsheid, die plaats vindt van 21 tot 27 november. Tijdens deze week staat de media-opvoeding van kinderen van 10 11 jaar door ouders centraal. Download het onderzoek via Mediawijzer.net.

Deel uw kennis

Hoe ga jij om met het thema 'mediawijsheid' in jouw klas? De webredactie van leerkracht.kennisnet.nl is op zoek naar de leukste tips, lesideeën, ervaringsverhalen, filmpjes etc. Deel jouw tip met ons en maak kans op een mediawijs schoolreisje voor de hele klas naar Beeld en Geluid in Hilversum!


VorigeOuders verantwoordelijk voor mediaopvoeding kinderen
VolgendeInput VSO besturen van belang voor verder overleg bezuinigingen Passend Onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter