Het doel van het project ‘Werken aan de wereld’ (www.werkenaandewereld.nl) is dat mbo-scholieren zich betrokken voelen bij de wereld buiten hun dorp, stad of land. Dat zij die betrokkenheid in de praktijk willen brengen. En dat zij daarom bijvoorbeeld duurzamer leven, bewuster consumeren en deelnemen aan online acties voor een betere wereld. Anders gezegd: Werken aan de wereld wil graag dat scholieren leren hoe ze zélf invulling kunnen geven aan hun wereldburgerschap.

Lessenseries
Werken aan de wereld heeft hiervoor (onder andere) twee gratis lessenseries over wereldburgerschap ontwikkeld:

- Een lessenserie van 8 lessen, afgesloten met een themadag (totaal = 15 uur) met de thema’s: wereldburgerschap, handelsketens, Millenniumdoelen, mensenrechten, microkrediet, ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid op je stageplek. Deze serie is ontwikkeld op het Koning Willem I College.

- Een lessenserie van 8 algemene lessen (totaal = 8 tot 16 uur) over de thema’s wereldburgerschap, diversiteit, armoede, eerlijk consumeren, duurzaamheid, internationalisering. Bij elk van deze lessen is een beroepsspecifieke les ontwikkeld (voor de colleges Automotive, Beauty, Bouw & Interieur, Business & Administration, Creative, Facility Horeca & Travel, Gezondheidzorg, ICT, Sport, Tech, Veiligheid & Defensie, Welzijn). Deze lessenserie is ontwikkeld op ROC Midden Nederland.

Voor wie?
Mbo-scholieren (er zijn aparte versies voor mbo-niveau 2-3 en mbo-niveau 4)

Wat heb ik nodig om de lessen te geven?
De docentenhandleiding, werkboekje voor de leerlingen en een internetverbinding. Er zijn geen extra materialen nodig. Achtergrondinfo voor de docent vind je in de docentenhandleiding.

Waar kan ik het vinden?
Op www.werkenaandewereld.nl vind je onder de kop ‘docenten’ de lesmaterialen: docentenhandleidingen en werkboekje op verschillende niveaus. Vanaf eind oktober 2014 is ook de lessenserie van ROC Midden Nederland beschikbaar met beroepsspecifieke lessen.

Wat kost het?
De lessenseries zijn kosteloos beschikbaar. Ook kunnen we kosteloos advies geven over de invoering en uitvoering van de lessenserie. Het enige tegenprestatie die we vragen is aan ons door te geven hoeveel leerlingen de lessen gevolgd hebben.

Meer informatie
VSO Nederland, Patricia Nieuwenhuizen (projectmanager Werken aan de wereld)
P.nieuwenhuizen@vso.nl
030 234 90 20
www.werkenaandewereld.nl

De lessenseries zijn mede mogelijk gemaakt met financiële steun van: SBOS, VSO Nederland, ROC Midden Nederland en Koning Willem I College.

Naar de website

VorigeLesmethode Mediawijs met Kidsweek in de Klas
VolgendeDocumentaire 'De Roomtuintjes' het leven loopt zoals het loopt
Reacties (0)

Er zijn bij dit lesidee nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter