Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Lesideeën van VSO | Werken aan de wereld

Gratis lessenserie Wereldburgerschap (mbo-niveau 2, 3 en 4)

Gratis lessenserie Wereldburgerschap (mbo-niveau 2, 3 en 4)

Het doel van het project ‘Werken aan de wereld’ (www.werkenaandewereld.nl) is dat mbo-scholieren zich betrokken voelen bij de wereld buiten hun dorp, stad of land. Dat zij die betrokkenheid in de praktijk willen brengen. En dat zij daarom bijvoorbeeld duurzamer leven, bewuster consumeren en deelnemen aan online acties voor een betere wereld. Anders gezegd: Werken aan de wereld wil graag dat scholieren leren hoe ze zélf invulling kunnen geven aan hun wereldburgerschap. Lessenseries Werken aan de wereld heeft hiervoor (onder andere) twee gratis lessenseries over wereldburgerschap...

Lees meer