Minister Slob: ‘Ontevreden over aantal thuiszitters’

Het afgelopen schooljaar is er voor meer thuiszitters een oplossing gevonden waardoor ze weer onderwijs krijgen. Tegelijkertijd komen er ook steeds weer nieuwe thuiszitters bij. Minister Slob is ontevreden dat het absolute aantal thuiszitters niet daalt. De partijen van het thuiszitterspact (ministeries van OCW, VWS en J&V, VNG, PO-Raad, VO-Raad en Ingrado) hebben afgesproken dat er versneld extra maatregelen komen. Zowel om te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten, als om jongeren die toch thuis zijn komen te zitten zo snel mogelijk weer het onderwijs in te krijgen. Zo komt er per regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren, als een jongere na een bepaalde termijn nog steeds thuis zit.

Minister Slob: “Iedere jongere die thuis zit, is er één te veel. Daarom nemen we samen met de ministeries VWS en J&V, VNG, PO-Raad, VO-Raad en Ingrado versneld extra maatregelen.”

Meer thuiszitters weer naar school
In schooljaar 2017-2018 is er voor 4733 jongeren die minimaal twee dagen in een maand thuis zijn komen te zitten een oplossing gevonden, waardoor ze weer onderwijs krijgen. In schooljaar 2016-2017 is er voor 4628 jongeren een oplossing gevonden.

Tegelijkertijd is het absolute aantal thuiszitters niet gedaald. In het hele schooljaar 2017-2018 hebben er 4479 jongeren langer dan drie maanden thuisgezeten. In 2016-2017 waren dat er 4212. Veel thuiszitters gaan weer terug naar school, maar er komen ook steeds weer nieuwe thuiszitters bij. Het percentage thuiszitters van het totaal aantal leerplichtigen is wel gedaald: van 0,18% in 2016-2017 naar 0,17% thuiszitters in 2017-2018. Dit komt doordat het totaal aantal leerplichtigen ook is toegenomen.

Doorbraak forceren
Er zijn veel partijen betrokken bij thuiszitters, doordat ze dikwijls complexe problematiek hebben. De school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar, en regelmatig is jeugdhulp betrokken en soms ook justitie.

Om de samenwerking tussen deze partijen kracht bij te zetten, komt er in iedere regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren, als een jongere na een bepaalde termijn nog steeds thuis zit. Deze regisseur kan een voorzitter van een samenwerkingsverband zijn, maar ook een coördinator van de gemeente of een andere functionaris.

Hiermee nemen de betrokken partijen een advies over van Marc Dullaert die in opdracht van de betrokken partijen oplossingen zocht om het aantal thuiszitters terug te dringen.

VorigeCodestarter presenteert aanbevelingen aan beleidsmakers en Tweede Kamerleden
Volgende3 tips om je kind meer te laten lezen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter