Dossier LevendeTalen

Onderwijs dossier LevendeTalen

Het Docentenplein onderwijs dossier "LevendeTalen" bevat:

"LevendeTalen" in het onderwijsnieuws

Overheidssturing op examenresultaten werkt averechts

Het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen in het voortgezet onderwijs mag niet te groot zijn. Onderzoek naar de effecten van de sturing op het verkleinen van dit verschil laat zien...

→ Lees dit artikel