Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Dossier Lerarensalaris

Onderwijs dossier Lerarensalaris

Het Docentenplein onderwijs dossier "Lerarensalaris" bevat:

"Lerarensalaris" in het onderwijsnieuws

Gering verschil in beloning leraren in vergelijking met markt

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een iets lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor...

→ Lees dit artikel


Ook internationaal bezien verdient de Nederlandse leraar weinig

Nederland geeft per leerling minder geld uit aan het primair onderwijs dan andere Europese en westerse landen. Leerkrachten verdienen daarnaast fors minder dan andere vergelijkbare hoogopgeleiden. Dat concludeert...

→ Lees dit artikel


Onduidelijkheid over extra geld voor lerarensalarissen

De afgelopen periode heeft een grote groep leerkrachten, maar ook bonden en de PO-Raad -verenigd in PO in Actie- gepleit voor een (forse) salarisverhoging voor leraren in het po. In dat kader heeft onder meer een...

→ Lees dit artikel