Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Dossier Financiën

Onderwijs dossier Financiën

Het Docentenplein onderwijs dossier "Financiën" bevat:

"Financiën" in het onderwijsnieuws

Financiën primair onderwijs in beeld

“Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor”, aldus de staatssecretaris in een

→ Lees dit artikel


"Financiën" in de lesideeën

Gratis online game: Begrotingsspel

Leerlingen kruipen in de huid van de minister van Financiën Begroten is keuzes maken. Moeilijke keuzes maken over 's lands inkomsten en uitgaven. Stel dat je minister van financiën bent? Verantwoordelijk bent voor het begrotingsbeleid, je buigt over de Miljoenennota, de aanbieding op Prinsjesdag. Met het Begrotingsspel kruipen leerlingen in de huid van de minister met de dikste portefeuille! Ze verdelen financiële mee- en tegenvallers, schuiven met miljoenen en houden de kiezer, de...

→ Bekijk dit lesidee


Finesse Online

Finesse Online is een interactieve economieles, waarin leerlingen in de rol van woordvoerder van het ministerie van Financiën een bepaald thema behandelen. Op dit moment zijn dat de ontwikkeling van de overheidsfinanciën en belastingen in relatie tot auto’s en milieu. Met Finesse Online kunnen de leerlingen de (examen)stof in een actuele context toepassen. Het interview bestaat uit kennisvragen, meningsvragen en keuzevragen. Wat te doen aan het begrotingstekort? Hoe werken de autobelastingen in...

→ Bekijk dit lesidee