Dossier Aanval op Schooluitval

Onderwijs dossier Aanval op Schooluitval

Het Docentenplein onderwijs dossier "Aanval op Schooluitval" bevat:

"Aanval op Schooluitval" in het onderwijsnieuws

Resultaat schooluitval convenantjaar 2009 2010

De recente daling van het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2009-2010 voortijdig is gestopt met school betreft 39.600. Dat meldt minister Van Bijsterveldt in haar brief aan de Tweede Kamer van 17 februari...

→ Lees dit artikel