De synergie tussen klassikaal leren en bijles technieken

Niet voor elke student of middelbare school leerling is het klassikaal leren de beste manier om tot goede (studie-)resultaten te komen. Maar het is vaak wel de manier waarop ze worden afgerekend. Daarom kan het voor de student heel verstandig zijn om via bijles of huiswerkbegeleiding andere technieken te leren om dezelfde stof wel tot je te kunnen nemen. Door deze andere technieken vervolgens ook tijdens de klassikale momenten toepassen hebben andere leerlingen er wellicht ook baat bij. En zo ontstaat er een synergie tussen wat jij als docent in de les vertelt en wat huiswerkbegeleiders aan leerlingen meegeven.

Als docent weet jij als geen ander dat er vele manieren zijn waarop leerlingen of studenten leren. Zoveel leerlingen, zoveel smaken zou je bijna zeggen. De een moet stampen, stampen, stampen en heel vaak herhalen, de andere moet de stof vaak horen of heeft bijvoorbeeld visuele hulpmiddelen zoals grafieken, animaties of video's nodig om dezelfde stof tot zich te nemen. In de klas echter word je vaak gedwongen om een standaard leerwijze aan te bieden waar de meeste leerlingen bij gedijen. Maar sommigen niet. En dat is waar bijles, waarbij andere methodes worden gebruikt, zeer tot zijn recht kan komen. Niet alleen voor de leerling in kwestie, maar als je het slim aanpakt kan het voordelig zijn voor de hele klas. Er kan namelijk nogal wat synergie zijn tussen bijlessen en het klassikaal leren. En dat geldt trouwens ook voor huiswerkbegeleiding.

Bijles en huiswerkbegeleiding via Superprof

Een van de beste, veiligste en leukste manieren voor een leerling of student om voor bijles of huiswerkbegeleiding te kiezen is via Superprof.

Huiswerkbegeleiding via Superprof

Het platform Super-prof.nl is een online community waar duizenden leraren verspreid over heel Nederland zich aanbieden om de leerlingen te ondersteunen bij het maken van hun huiswerk. Dit is vooral handig voor leerlingen die hier zelf moeite mee hebben, daar thuis problemen of ruzie over krijgen en behoefte hebben aan een andere aanpak. De huiswerkbegeleiders van Superprof zijn namelijk door hun achtergrond (vaak een expert in een bepaald vakgebied) als geen ander in staat om net even een andere invalshoek aan te bieden of om gewoon samen met de leerling of student nog wat extra tijd te besteden aan een bepaald vak of onderwerp. Door deze extra aandacht krijgt de leerling vaak wel het huiswerk op tijd en op een goede manier af en verschaft het hem of haar extra tools en inzichten om beter te leren.

Ook bijles via Superprof

Leerlingen kunnen bij Superprof niet alleen terecht voor huiswerkbegeleiding maar ook voor bijles. De bekwame en enthousiaste bijlesleraren en -leraressen hebben meestal veel ervaring op het terrein waar de leerling extra ondersteuning nodig heeft en hebben vaak ook ervaring met het overbrengen van kennis. Bovendien gebruiken ze vaak net een andere aanpak waardoor de leerling zich meerdere manieren eigen maakt om een vraagstuk goed af te werken. Veel leerlingen maken al na enkele bijlessen van de Superprofs grote vorderingen.

Mix van technieken leidt tot de beste resultaten

Als docent kun je veel baat hebben bij de huiswerkbegeleiding en bijlessen die jouw leerlingen via Superprofs inschakelen. Want samen met deze begeleiders, die vaak net even een andere aanpak en achtergrond hebben, kun je komen tot een leermethode en planning die voor de individuele leerling het beste rendeert. Door dit handig en bewust toe te passen ontstaat er een synergie tussen wat de huiswerkbegeleider met de leerling bespreekt en doet en wat jij als docent in de klas uitlegt en bespreekt. En daar help je jouw leerlingen écht verder mee.

Individuele leerplannen

Omdat de huiswerkbegeleider een-op-een met een leerling werkt en bovendien veel extra aandacht aan hem of haar geeft heeft deze vaak snel door hoe de leerling verder geholpen kan worden. Door samen te werken met de ondersteuners om op maat gemaakte leerplannen te ontwikkelen op basis van de specifieke behoeften, sterke punten en verbeterpunten van elke student gaat deze ook in de klas beter presteren.

Regelmatige feedback

Zet een systeem op van regelmatige communicatie tussen jouzelf als docent, de Superprof bijlesleraar of huiswerkondersteuner en de leerling of student zelf om de voortgang en uitdagingen te bespreken en de onderwijsstrategieën dienovereenkomstig aan te passen en uit te werken.

Gemende leerbenaderingen

Door de andere benadering van de bijles specialisten maken zij vaak ook gebruik van net even ander lesmateriaal en andere bronnen. Door deze (digitale) hulpmiddelen en bronnen die worden gebruikt in bijlessessies ook in het klaslokaal toe te passen ontstaat er een naadloze leerervaring voor de student. Ook leerlingen die geen gebruikmaken van de bijlessen kunnen veel profijt hebben van af-en-toe een ander benadering die net even andere inzichten geeft of het vraagstuk in kwestie op een andere manier oplost.

Klassikale opdrachten in aanvulling op bijlessessies

Nog meer synergie met de bijlessen en huiswerkondersteuning kan er ontstaan door klassikale opdrachten te ontwikkelen die een aanvulling vormen op de vaardigheden en kennis die studenten opdoen tijdens de bijlessessies.

Leerlingen ondersteunen elkaar

Met leerlingen in de klas die vertrouwd zijn met bijles en huiswerkondersteuning is het een kleine stap om leerlingen meer te stimuleren elkaar te ondersteunen in het leerproces. Door een cultuur van peer-to-peer leren aan te moedigen, waarin studenten elkaar bijles geven, ontwikkelen de leerlingen hun samenwerkingsvaardigheden en wordt het begrip voor elkaar en voor de lesstof versterkt.

Op al deze manieren kun je dus als docent veel extra's toevoegen aan het klassikaal leren uit de vaardigheden en kennis die leerlingen opdoen tijdens hun bijlessen en huiswerkondersteuning via Super-prof.nl.

Hoe werkt Superprof?

Op het platform van Super-prof.nl kiest een leerling zelf uit duizenden profielen de voor hem of haar ideale bijlesleraar of huiswerkbegeleider. Het systeem is eenvoudig, transparant en veilig. Op de website geeft de leerling of student aan op welk terrein, of in welk vak hij of zij bijles of ondersteuning nodig heeft. Bovendien is het mogelijk om aan te geven of je online of op een fysieke locatie wilt werken. In de daarop volgende stap krijgt de leerling de profielen te zien van alle beschikbare Superprofs die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria. Zo kunnen deze profiel goed worden vergeleken en kan de leerling een weloverwogen keuze maken op basis van de achtergrond, kennis en ervaring van de beschikbare bijlesprof.

Reviews en tarieven

Behalve het afgaan op hun eigen gevoel kunnen de leerlingen in hun selectie van beste ondersteuner ook gebruik maken van de reviews die andere leerlingen en studenten aan de bijlesleraren hebben gegeven. Op die manier wordt goede kwaliteit gewaarborgd. De Superprof is immers gekeurd door andere studenten. Tevens staan de uurtarieven vermeld bij de profielen. Hierdoor kan de leerling gemakkelijk checken of het in zijn budget past. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de meeste Superprofs de eerste les gratis verzorgen. Hierdoor kunnen bijlesleerlingen zonder verplichtingen ontdekken of de methodes en werkwijze van de Superprof daadwerkelijk bij hem of haar past.

Veiligheid gewaarborgd

Voor beide partijen is veiligheid een belangrijk aspect. Om op een veilige manier kennis te maken stelt de leerling daarom een lesaanvraag op waarin wordt aangegeven wat de verwachtingen en wensen zijn. Zo weet de bijlesprofessional die is uitgekozen wat de leerdoelen, vragen of ondersteuningsbehoefte is en kan hij of zij bepalen of hier aan voldaan kan worden. Dat voorkomt voor zowel leerling als bijlesleraar of huiswerkbegeleider eventuele teleurstellingen. Voor extra veiligheid vindt alle communicatie uitsluitend plaats via het platform van Superprof. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de leerling altijd alle communicatie op een plek bij de hand heeft.

De superprof als verlengstuk van jou

Door goed en handig om te gaan met wat een leerling aan extra vaardigheden en kennis opdoet tijdens de bijlessen en huiswerkbegeleiding van Superprof wordt deze specialist in feite een verlengstuk van jouzelf in het proces om de leerling naar de best mogelijke schoolprestaties te leiden. Op elk terrein!

VorigeEen spannend bedrijfsuitje voor het onderwijsteam
VolgendeZo richt je de lerarenkamer in
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter