Leerkrachten spelen sleutelrol bij schoolsluiting om leerlingen gemotiveerd te houden

Leerkrachten spelen een sleutelrol als het gaat om het zich gezien voelen, het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen tijdens gedwongen schoolsluitingen. Het belang van emotionele steun is groter dan leerkrachten zelf beseffen. In combinatie met hoge kwaliteit online instructie, zorgt dit ervoor dat kwetsbare leerlingen beter meedraaien in de lessen, zich op school meer thuis voelen en hun zelfvertrouwen voelden toenemen.

Dit blijkt uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Jessie Hillekens van Tilburg University, naar de gevolgen van de COVID-19 schoolsluiting op de schoolse aanpassing (motivatie, zelfvertrouwen en zich thuis voelen op school) van jongeren met en zonder migratieachtergrond en van hoge vs. lage sociaaleconomische status (SES); en ook hoe eventuele negatieve gevolgen tegen te gaan. De onderzoekers verzamelden - per toeval - één week voor de eerste schoolsluiting gegevens, gevolgd door nog een meting tijdens de schoolsluiting en een jaar nadien (toen scholen weer open waren).

De onderzoekers vonden dat schoolsluiting het gat in motivatie, zelfvertrouwen en thuis voelen op school tussen jongeren met een zonder migratieachtergrond vergrootte. Dit gat verkleinde weer toen scholen heropenden. Voor SES waren de effecten minder, maar waren er ook indicaties dat het heropenen van scholen een boost gaf aan het thuis voelen op school voor jongeren met een lagere subjectieve SES. De belangrijkste uitkomst is, dat leerkrachten een sleutelrol spelen door leerlingen steun te geven en hoge kwaliteit online instructie te bieden tijdens schoolsluiting, met name ook voor kwetsbare leerlingen.

Het onderzoek is uitgevoerd bij Vlaamse jongeren tussen 12 en 14 jaar oud (in de eerste twee jaar van de middelbare school). Naar verwachting is eenzelfde soort patronen onder Nederlandse jongeren te vinden, op basis van eerder onderzoek, evenals bij oudere adolescenten.

De kritieke rol van leerkrachten

Het onderzoek toont aan dat het belangrijk is om meer praktische steun te geven, zoals het nakijken van opdrachten. Het laat zien dat leerkrachten dit ook meer doen bij kwetsbare leerlingen en dat dit ook positief uitwerkt. Anderzijds is het essentieel om ook meer emotionele steun te geven. We zien dat leerkrachten dit juist minder doen bij kwetsbare leerlingen. Door dit gebrek aan emotionele steun wordt het positieve effect van praktische steun eigenlijk tenietgedaan. Het is van belang om bewustwording te creëren voor beide typen steun en hun belang voor leerlingen tijdens schoolsluiting (maar eigenlijk in het algemeen).

VorigeFenna Ramos geeft startsein voor Vakantielezen
VolgendeAfval scheiden op school, hoe werkt dat?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter