Waarom communicatie ook in het onderwijs van belang is

Het onderwijs is de spil van onze economie: het is de 'fabriek' van onze toekomstige werknemers, geleerden, vakmensen, geneeskundigen, technici, etc. Natuurlijk is het essentieel dat een onderwijsinstelling goed functioneert en communicatie speelt daarbij een cruciale rol. Eigenlijk is een onderwijsinstelling daar niets anders in dan elke andere onderneming. Wij vertellen je waarom communicatie training in het onderwijs essentieel is en welke rol verbeterde communicatie kan spelen.

Verbetering van onderwijs

Een goede communicatie tussen docenten en studenten kan bijdragen aan de verbetering van het onderwijsproces. Docenten kunnen feedback geven op de prestaties van studenten en studenten kunnen hun vragen stellen over bepaalde lesstof of opdrachten. Ook kan er door middel van effectieve communicatie tussen docenten worden samengewerkt om de leerprestaties te verbeteren en aan te passen aan veranderende behoeften.

Betere samenwerking tussen medewerkers

Effectieve interne communicatie zorgt voor betere samenwerking tussen medewerkers in verschillende afdelingen binnen een school of universiteit. Dit kan enerzijds leiden tot meer efficiëntie bij besluitvorming en planning en anderzijds tot een verbeterde werksfeer. Beide factoren komen uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.

Betrokkenheid van ouders

Communicatie met ouders speelt ook een belangrijke rol in het succesvol functioneren van een onderwijsinstelling. Ouders willen graag op de hoogte gehouden worden van de prestaties en ontwikkelingen van hun kinderen en het is belangrijk dat er open communicatie is tussen ouders en docenten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van ouderavonden, nieuwsbrieven of een online platform waarop ouders kunnen zien wat hun kinderen leren.

Effectieve marketing

Een effectieve communicatiestrategie maakt deel uit van een effectieve marketingstrategie en kan dus ook bijdragen aan een hogere instroom van studenten. Door middel van gerichte marketingcampagnes kan een onderwijsinstelling zichzelf in de markt zetten als aantrekkelijke optie voor potentiële studenten. Daarbij wil je als school ook uitdragen waar je voor staat en wat je missie en visie is. Hoe laat je de waarden van een onderwijsinstelling zien in je communicatie en activiteiten. Het is belangrijk om zicht te krijgen op de communicatiestromen die er zijn tussen de medewerkers onderling, met leerlingen, ouders, mondeling of via e-mails. Door het in kaart brengen van verschillende informatiestromen en het bieden van communicatie training, kan er waar nodig worden bijgestuurd. Zo zorg je er als school voor dat zij al een geheel uitdraagt waar ze voor staat.

Onderscheid van de ‘rest’

Een belangrijke factor van communicatie en marketing voor scholen is het zich onderscheiden van de rest. Dat is een uitdaging, want in de basis zijn alle scholen eigenlijk hetzelfde: het ‘product’ dat wordt aangeboden is altijd ‘goed onderwijs’. Elke school wil laten zien dat zij goed onderwijs bieden aan leerlingen, of dit nu om een universiteit of een basisschool gaat, maakt niet. Omdat er dus een gigantische overlap is, is het belangrijk om te benadrukken op welke punten een onderwijsinstelling zich van de rest onderscheidt. Dit kan bijvoorbeeld extra aanbod zijn, een goede sfeer of de beste stageplekken. Maar ook iets heel eenvoudigs: het nieuwste en meest innovatieve schoolgebouw in de regio. Bedenk wat jullie USP’s zijn (unique selling points) en laat dit goed zien aan de wereld.

Verhoging van tevredenheid

Interne communicatie met alle betrokken partijen, inclusief studenten, medewerkers en ouders, kan bijdragen aan een hogere tevredenheid over de onderwijsinstelling als geheel. Even simpel gezegd: goede communicatie verbindt afdelingen, teams en werknemers, alsmede leerlingen en ouders. Het helpt om je onderwijsinstelling bij elkaar te brengen en houden. Verder is communicatie cruciaal omdat het ervoor zorgt dat alle leerkrachten en werknemers up-to-date zijn en op dezelfde golflengte zitten. Interne communicatie binnen een organisatie is tegelijkertijd als het ware een platform waar alle betrokkenen zich comfortabel en vrij moeten voelen om suggesties en mededelingen te doen en vragen te stellen.

Middelen

Kortom, communicatie speelt een cruciale rol in elke onderneming en dit geldt zeker ook voor het onderwijs. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het een groot onderdeel is in het onderwijs. Communicatie in het onderwijs is overal en gaat het hele jaar door. Steeds zijn er nieuwe middelen nodig, van brochures voor de brugklas tot complete relatiemagazines. Mondelinge (ouder)gesprekken en vergaderingen, tot voorlichtingsavonden en e-mailnieuwsbrieven.

Het onderwijs: een wereld vol van communicatie

Door effectieve communicatie tussen docenten, studenten, medewerkers en ouders kan het onderwijsproces worden verbeterd, de samenwerking worden bevorderd, de betrokkenheid van ouders worden vergroot, effectieve marketing campagnes worden opgezet en de tevredenheid over de onderwijsinstelling als geheel worden verhoogd. Kortom, communicatie is essentieel voor het succesvol functioneren van een onderwijsinstelling.

VorigeDebat Red het onderwijs
Volgende7 leuke relatiegeschenken om te geven aan een docent
Reacties (1)
Gebruiker
Robin
28-12-2023

Goed en interessant artikel! Communicatie is inderdaad de lijm die het onderwijs bij elkaar houdt. Wij werken nu ruim vijf jaar samen met middelbare scholen en spreken dagelijks medewerkers die zich bezighouden met communicatie, PR en marketing.

Wij merkten vooral dat middelbare scholen zochten naar manieren om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Deze ouders zijn de korte lijnen van het primair onderwijs gewend en worden vanaf de middelbare school overspoeld met informatie via verschillende kanalen.Veel kanalen door elkaar -> minder overzicht -> lage betrokkenheid. Middelbare scholen zochten naar een manier om dit te verbeteren.

En daarom zetten we hier vol op in! Ons doel? Ouders verbinden met de school. Wil je zien hoe we dat doen? Bekijk dan even onze productvideo over onze communicatie app Hoy 👉 https://infowijs.nl/blog/hoy-communicatie-app-product-video

Als je benieuwd bent hoe we ooit in co-creatie met scholen deze communicatie app zijn gestart, dan is het interview met bestuurder Peter de Visser van Stad & Esch leuk om te lezen 👉 https://infowijs.nl/blog/hoy-app-communicatie-stad-esch-interview-peter-de-visser

Laat een reactie achter