Verklaring omtrent gedrag aanvragen binnen het onderwijs

De Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een document dat aangeeft of iemand in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor het beroep dat hij of zij uitoefent. In het onderwijs is het aanvragen van een VOG verplicht. Dit is in het belang van de veiligheid van de leerlingen en het vertrouwen van ouders en verzorgers in de school.

Waarom is een VOG nodig in het onderwijs?
In het onderwijs hebben leraren en andere medewerkers veelvuldig contact met minderjarige kinderen. Het is daarom belangrijk om er zeker van te zijn dat zij geen strafbare feiten hebben gepleegd die relevant zijn voor hun werk. Dit kan variëren van lichte vergrijpen tot ernstige misdrijven, zoals seksueel misbruik of geweldsdelicten.

Het aanvragen van een VOG is een manier om dit te controleren. Door middel van een screeningsproces wordt gekeken of iemand in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor het werk in het onderwijs. Als dit het geval is, wordt de VOG niet afgegeven.

Hoe vraag je een VOG aan?

Een verklaring omtrent gedrag aanvragen (VOG aanvragen) kan online bij Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierbij wordt er een online formulier ingevuld en betaald met iDEAL. Na het invullen en betalen van het formulier wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Dienst Justis.

De Dienst Justis gaat vervolgens aan de slag met de aanvraag. Hierbij wordt er gekeken naar het doel van de aanvraag en de antecedenten van de aanvrager. Als er geen strafbare feiten zijn gepleegd die relevant zijn voor het beroep in het onderwijs, wordt de VOG afgegeven. Wanneer er wel antecedenten zijn, wordt er gekeken naar de aard en ernst van de feiten en of deze relevant zijn voor het beroep in het onderwijs. Op basis hiervan wordt besloten of de VOG wordt afgegeven of niet.

Wat zijn de kosten van een verklaring omtrent gedrag?

De kosten voor het aanvragen van een VOG bedragen € 33,85. Dit bedrag moet worden betaald bij het invullen van het verklaring omtrent gedrag online formulier. De kosten worden niet vergoed door de werkgever, maar kunnen wel worden afgetrokken van de belasting als aftrekbare beroepskosten.

Hoe lang is een VOG geldig?

Een VOG is in principe onbeperkt geldig. Het is echter mogelijk dat een werkgever vraagt om een nieuwe VOG als er sprake is van een verandering in de werkzaamheden of als er nieuwe wet- en regelgeving is opgesteld. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met de werkgever om te bespreken of er een nieuwe VOG nodig is.

Conclusie

Het aanvragen van een VOG is een belangrijk onderdeel van het werken in het onderwijs. Het is een manier om de veiligheid van leerlingen te waarborgen en het vertrouwen van ouders en verzorgers te behouden. Het VOG aanvragen online, kan dus bij Justis en kost € 33,85. Een VOG is in principe onbeperkt geldig, maar het is mogelijk dat een werkgever vraagt om een nieuwe VOG bij verandering van werkzaamheden of nieuwe wet- en regelgeving.

VorigeGenomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs bekend
VolgendeDe ultieme trouwzaal
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter