Genomineerden Rachel Carson Afstudeerprijs bekend

De vijf genomineerde scripties voor de Rachel Carson afstudeerprijs 2023 zijn bekend. De prijs voor de beste scriptie op het terrein van milieu en duurzaamheid is een initiatief van de VVM, netwerk van milieuprofessionals en een aantal milieu-studieverenigingen. Zij willen zo grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten uitvoeren.

De Rachel Carson Afstudeerprijs kent twee categorieën: masterthesis in het wetenschappelijk onderwijs en afstudeerwerk in het HBO. De winnaar in elke categorie ontvangt een sculptuur, een geldbedrag en mag over zijn of haar scriptie publiceren in het vaktijdschrift Milieu.

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:
• Egid van Bree – Defining the Environmental Impact of Coronary Artery Bypass Grafting (Het bepalen van de milieu-impact van een kransslagader-operatie)
• Anne-Linn Machielsen – Green colonialism: research on colonial injustices related to nickel mining in West Papua (Groen kolonialisme: onderzoek naar koloniale onrechtvaardigheden gerelateerd aan nikkelmijnbouw in West Papoea)
• Lotte Top – An energy systems model for optimising and analysing multi-energy projects. ((On)rechtvaardige veerkracht? (Een energiesystemenmodel voor het optimaliseren en analyseren van multi-energieprojecten)

In de categorie Afstudeerwerk in het HBO zijn genomineerd:
• Laurens Groenendaal & Timon Wouters – Circulair Construeren: Een onderzoek naar het verduurzamen van staalverbindingen
• Carola Löh & Rik Buiting – Investigating environmental benefits of yeast-based casein production (Onderzoek naar de milieuvoordelen van caseïneproductie op basis van gist)

Winnaars bekend op 26 mei

Op 26 mei worden om 11:15 uur de winnaars van de Rachel Carson Afstudeerprijs 2023 bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens het slotprogramma van Groene Peper, hét event voor duurzaam onderwijs, bij NHL Steden Hogeschool in Leeuwarden. Aanmelden hiervoor kan via https://groenepeper.com/inschrijven/

VorigeWerkkleding in het onderwijs
VolgendeVerklaring omtrent gedrag aanvragen binnen het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter