Waar moet je op letten bij een beveiligingscamera?

Voor scholen zijn wettelijke eisen vastgesteld waaraan voldaan moet worden op het gebied van veiligheid (voor leerlingen en studenten). De wettelijke eisen zijn in het leven geroepen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voor het mbo, hbo en wo gelden andere eisen. Het voornaamste doel van deze wettelijke vereisten is ervoor te zorgen dat zowel de psychische als fysieke integriteit van leerlingen en studenten wordt gewaarborgd. Men spreekt in dit geval van sociale veiligheid. Daarnaast is er nog het aspect van veiligheid van goederen en materialen. Een school zou goed moeten scoren op zowel het gebied van sociale veiligheid als op het gebied van materiele veiligheid. De manieren die daartoe beschikbaar zijn, zijn erg verschillend. We gaan er in dit artikel verder op in.

Intimidatie, pesten en agressie

De belangrijkste vorm van veiligheid op scholen is de sociale veiligheid. Sociale veiligheid houdt in dat leerlingen en studenten met een veilig gevoel naar school kunnen en daar bijvoorbeeld niet geïntimideerd, gepest of op enige andere manier psychisch of fysiek geschaad wordt. Om een staat van sociale veiligheid te bereiken zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld lesmaterialen beschikbaar die onderwerpen als pesten behandelen. Door dergelijke materialen in te zetten in de klas, wordt bijvoorbeeld voor pesters duidelijk welke schade hun acties tot gevolg hebben bij degene die zij pesten. Leerlingen en studenten die gepest worden leren door deze materialen vaak meer over beweegredenen van pesters en leren ook meer over de mogelijkheden die zij kunnen inzetten om het pesten te stoppen.

Sociale veiligheid op school is een wettelijk verankerd recht voor leerlingen en studenten. De onderwijsraad houdt toezicht op de scholen en bepaald of zij voldoende doen aan het bevorderen van sociale veiligheid op school.

Preventie van diefstal en vandalisme

Diefstal en vandalisme komen helaas veel voor op scholen. Het voorkomen van diefstal en vandalisme kan op verschillende manieren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van hekken en camera’s en het voorkomen dat ongenodigden het terrein of de gebouwen betreden. Het plaatsen van hekwerk is een kostenintensief en tijdrovend proces. Het plaatsen van camera’s was eerder ook een kostbare aangelegenheid, maar is met de komst van nieuwe technologieën zoals smart-home ontwikkelingen een stuk goedkoper geworden. Tegenwoordig zijn er geen dure systemen en schijven nodig om gebruik te maken van beveiligingscamera’s. Hedendaagse beveiligingscamera’s kunnen gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een mobieltje of smart-home module. Een voorbeeld hiervan is de Eufy camera. Dit is een camera die aangesloten moet worden op een zogenaamde home-base en vervolgens een goedkoop alternatief biedt op dure grotere beveiligingssets. Van dit type camera zijn er verschillende soorten beschikbaar. Welke Eufy camera het best tot zijn recht komt als beveiliger op een schoolplein, is vooral afhankelijk van het doel van de camera. Zo hebben de verschillende camera’s bijvoorbeeld een verschillende kijkhoek.

Veiligheid bij schoolevenementen

Een andere vorm van beveiliging is nodig bij de beveiliging van schoolevenementen als sportdagen en schoolfeesten. Vaak kan de beveiliging voor dergelijke evenementen door bestaand personeel worden gedaan, maar wanneer het teveel dreigt te worden, is het handig de hulp in te roepen van ouders of een professioneel beveiligingsbedrijf. Deze bieden scholen bijvoorbeeld de mogelijkheid beveiligers in te huren voor een evenement. Ook bieden deze bedrijven vaak de mogelijkheid tot monitoring. Aan camerabeelden heb je immers weinig wanneer er niets mee gedaan wordt of niet naar gekeken wordt. Welke manier van beveiligen voldoende is, is een afweging die door de schoolleiding gemaakt moet worden.

Veilig verkeer rond de school

Ook het veilig naar school gaan is van groot belang voor zowel leerling als ouder. Natuurlijk is het ook voor de school belangrijk dat leerlingen en studenten zich rond de school goed en veilig kunnen bewegen in het verkeer. Zo kunnen er bijvoorbeeld gevaarlijke situaties ontstaan wanneer een gedeelte van de leerlingen met de fiets komt en een gedeelte gebracht wordt met de auto. Wanneer iedereen op eenzelfde tijdstip van start gaat, kan dit een heus verkeersinfarct veroorzaken. Vaak worden auto’s dan ook nog verkeerd geparkeerd door een tekort aan geschikte parkeerplekken. Dit alles komt de veiligheid van leerlingen en studenten niet ten goede. Een oplossing hiervoor kan gezocht worden in het inzetten van een verkeersregelaar. Daartoe kan steun van de gemeente ingeroepen worden, maar scholen kunnen er ook zelf voor kiezen een verkeersregelaar in te huren. Daarnaast kunnen scholen ouders oproepen op een juiste manier te parkeren in bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

Psychische veiligheid op school

Zoals eerder vermeld is niet alleen de fysieke veiligheid een ding, ook psychische veiligheid is dat. Psychische veiligheid houdt in dat leerlingen en studenten met een goed gevoel naar school gaan en dus niet worden gepest, geïntimideerd of gedwongen dingen tegen de zin te doen. Bij sommige jongeren is het direct te zien wanneer zij wat minder goed in hun vel zitten, bij anderen is dat weer een stuk moeilijker. Vooral jongeren die zich nogal eens terugtrekken kunnen moeilijk te lezen zijn. Toezicht op het psychische welzijn van leerlingen en studenten is daarom een belangrijk iets. Vaak is het ook zo dat de storende factor zich niet op school bevindt maar bijvoorbeeld thuis. Door geregeld gesprekken te voeren met ouders en kinderen kan er een boel duidelijk worden over een bepaald gedrag dat vertoond wordt op school. Docenten kunnen bij het sturen van dit gedrag een grote rol spelen.

VorigeCursus vertrouwenspersoon
VolgendeNieuwe les: Microplastics in het water
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter