70 procent leerkrachten maakt zich zorgen om leerniveau na sluiting scholen

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op ons dagelijks leven, niet in het minst op de schoolgaande jeugd. In opdracht van naamlabelproducent My Nametags, onderzocht onderzoeksbureau iVOX bij leerkrachten en ouders wat nu de precieze impact is geweest van de pandemie op het leerniveau en gedrag van kinderen in Nederland en België. De resultaten liegen er niet om: maar liefst 7 op de 10 Nederlandse leerkrachten maakt zich zorgen om het leerniveau van hun leerlingen, dat is meer dan ouders. Ongeveer de helft van de ouders sluit zich aan bij de leerkrachten.

Begin 2020 had slechts een enkeling al gehoord van het coronavirus. Enkele maanden later zouden zowel in Nederland als bij onze buurlanden en ver daarbuiten verregaande maatregelen worden genomen om zo het COVID-19-virus in te dijken. Vandaag herneemt het gewone leven zich en durven we stilaan spreken van de tijd na de pandemie. Het uitgelezen moment voor naamlabelproducent My Nametags om de invloed van 2 jaar coronamaatregelen te bestuderen. Zij gaven daartoe opdracht aan onderzoeksbureau iVOX, die een studie uitvoerde in zowel Nederland als in België.

Leerachterstand in taalvaardigheid en STEM-vakken
De resultaten liegen er niet om. De overgrote meerderheid (78%) van leerkrachten merkt een leerachterstand op bij hun leerlingen omwille van de sluiting van de scholen en de daarbij horende home schooling. 6 op de 10 bevraagde leerkrachten zeggen dat hun leerlingen echt een jaar zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis. Volgens 4 op 10 leerkrachten is het hierdoor moeilijker geworden om de leerdoelen te halen. Ouders zijn doorgaans positiever. Slechts 45% ziet een leerachterstand bij hun eigen kind, terwijl 33% helemaal geen verschil merkt.

Het merendeel van de leerkrachten merkt op dat hun leerlingen de Nederlandse taal minder machtig zijn. Volgens 2 op de 3 leerkrachten is de taalvaardigheid in de eigen moedertaal erop achteruitgegaan sinds de coronapandemie. Die leerachterstand valt minder op te merken voor de kennis van vreemde talen, hoewel ook 6 op de 10 leerkrachten aangeven dat de zelfstudie een negatieve invloed heeft gehad op het beheersen van talen zoals Engels of Frans. Volgens diezelfde onderwijzers kan de grootste achterstand worden opgemerkt binnen de STEM-vakken[1]. Bijna 7 op de 10 merkte de afgelopen 2 jaar een kennisdaling. Opvallend is dat ouders de kennis en het leerniveau van hun kinderen vaak positiever inschatten. Zo geeft slechts 4 tot 5 op de 10 ouders aan dat hun kind door de crisis bepaalde vakken minder machtig is.

Gelukkig zijn er ook hoopvolle resultaten. Maar liefst 53% van de leerkrachten zijn er van overtuigd dat hun leerlingen op dit moment weer helemaal op het niveau zijn waar ze moeten zijn, desondanks de moeilijke coronaperiode. Ook 6 op de 10 ouders sluiten zich hier graag bij aan.

Leerlingen brutaler en minder gemotiveerd sinds corona
De sluiting van de scholen omwille van de coronapandemie heeft niet alleen een impact gehad op het leerniveau van de kinderen, maar ook op hun gedrag. Bijna de helft van de Nederlandse leerkrachten (43%) geeft aan dat jongeren vandaag minder goed luisteren, brutaler of lastiger zijn. Iets waar ouders het helemaal niet met eens zijn. Amper 19% beaamt deze gedragswijzing. Zowel ouders als leerkrachten merken meer motivatieproblemen op. Een derde (33%) van de onderwijzers en een vierde (24%) van de Nederlandse ouders ziet dat onze jeugd het vandaag moeilijker vindt om zich te concentreren voor school. Meer nog, 24% van de leerkrachten en 20% van de ouders hebben de indruk dat leerlingen zich vandaag meer zorgen maken om hun schoolwerk.

Nu de coronapandemie stilaan achter ons ligt, is het ook tijd om vooruit te kijken. Zo peilde het onderzoek ook naar de organisatie van de klassen en of leerkrachten en ouders er vandaag meer bij stilstaan dat virussen en bacteriën kunnen worden doorgegeven door het uitlenen van klasspullen. En hoewel 4 op de 10 leerkrachten hier meer bij stil staat, onderneemt bijna 7 op de tien 10 (69%) hier maatregelen voor. Zo laat 32% leerlingen hun handen ontsmetten, koopt 34% extra klasmateriaal aan, zodat iedereen zijn persoonlijke spullen heeft en zorgt 23% ervoor dat klasmateriaal zo weinig mogelijk wordt gedeeld.

Antibacteriële coating op labels en minder uitlenen van klasmateriaal
Een populaire oplossing om het delen van klasmateriaal tegen te gaan, is het gebruik maken van persoonlijke labels. Ongeveer 6 op de 10 leerkrachten labelt hun materiaal om veelvuldig delen tegen te gaan. Ook ouders van kinderen die naar de lagere school gaan, vinden zo’n label belangrijk. 66% van hen voorziet de eigen spullen van zo’n gepersonaliseerd label. Die labels kunnen het uitlenen van materialen tegengaan, maar houden geen virussen of bacteriën tegen. Nochtans, zou voor de helft van de leerkrachten een antibacteriële coating op de labels een belangrijke meerwaarde betekenen. "Gepersonaliseerde naamlabels kunnen een belangrijke rol spelen bij preventieve maatregelen. Niet alleen zorgen ze ervoor dat spullen minder snel worden uitgeleend of kwijtraken, maar onze antibacteriële coating biedt een extra bescherming naast regelmatig wassen en desinfecteren." Aldus Lars B. Andersen, CEO van My Nametags.

De effecten en gevolgen van de coronapandemie zullen de komende jaren mogelijk nog verder onderzocht en bestudeerd worden. Er zullen lessen getrokken en meegenomen worden naar de toekomst toe. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bijna de helft van de leerkrachten (47%) aangeeft dat de lessen bij hen op school anders worden georganiseerd sinds de start van de coronacrisis. De COVID 19-crisis zal volgens 1 op de 3 leerkrachten dan ook een blijvende invloed hebben op de werking van de klassen.

VorigeHoe organiseer je een open dag voor je school?
VolgendeFlexibel thuiswerken binnen het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter