Minecraft als middel voor kind-participatie in politiek

De Herenwegschool in Wassenaar, Microsoft en gemeente Wassenaar zijn een unieke samenwerking aangegaan om kinderparticipatie te bevorderen. De kinderen van groep 7 helpen met behulp van Minecraft de gemeente met hun besluitvorming rondom de revitalisering en herinrichting van de Wassenaarse Slag. Het doel is niet alleen de Wassenaarse Slag te verbeteren, maar vooral het kind burgerschap centraal te stellen en duurzaam te verankeren in de lokale democratie. Hiermee kan het project als inspiratiebron dienen voor andere scholen en gemeenten.

Minecraft als middel voor kind-inclusie en participatie
De Herenwegschool in Wassenaar, Microsoft en gemeente Wassenaar zijn een unieke samenwerking aangegaan om kinderparticipatie en kind-inclusie te bevorderen. De kinderen van groep 7 helpen met behulp van Minecraft de gemeente met hun besluitvorming rondom de revitalisering en herinrichting van de Wassenaarse Slag. Het doel is niet alleen de Wassenaarse Slag te verbeteren, maar vooral het kind burgerschap centraal te stellen en duurzaam te verankeren in de lokale democratie. Hiermee kan het project als inspiratiebron dienen voor andere scholen, gemeenten en (maatschappelijke) organisaties in Nederland.

Presentatie gemeenteraad
Het participatieproces vindt volgens de formele (en politieke) weg plaats. Na een succesvolle presentatie aan het college van burgemeester (“nog nooit zo’n leuke en goede presentatie gezien”) en wethouders van Wassenaar, presenteren de kinderen woensdag 30 juni hun voorstel aan de gemeenteraad. De raad neemt na de zomer een besluit over het het herinrichtingsplan van de kinderen.

Voor de kinderen is dit uiteraard een spannende bijeenkomst. De kinderen van groep 7 vinden het “superchill” als pers hierbij aanwezig kan zijn.

Datum: woensdag 30 juni 2021
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar

Bevorderen dialoog kind en bestuur
De Herenwegschool en de gemeente willen met dit initiatief het kind burgerschap bevorderen door de meningen en ideeën van kinderen mee te nemen in de lokale besluitvorming. Daarnaast is het doel om technologie te democratiseren ten behoeve van burgerschap, kansgelijkheid en inclusiever onderwijs. Gekozen is voor Minecraft als tool omdat het fun is en voor iedereen toegankelijk. Het doel is om met dit project andere scholen en gemeenten te inspireren om het kindburgerschap centraal te stellen. Missing Chapter, Universiteit van Leiden, Vereniging Nederlandse Gemeenten, het lectoraat Burgerschapsonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam, Veilig Verkeer Nederland, Burgerschap op de basisschool (PO-Raad) en ProDemos zijn al betrokken of hebben hun interesse getoond om het project uit te werken op landelijk niveau of mee te nemen in lesprogramma’s.

Fun en leren
De enthousiaste kinderen hebben geëxperimenteerd en gebouwd met alle input die ze hebben gekregen en de ideeën die gaandeweg zijn ontstaan. Op de vraag wat ze het leukste vinden horen we in koor: “Alles! Het bouwen, interviewen, vlogjes maken en de lessen.” Meester Vincent voegt toe: “Het is te gek om te zien dat de kinderen zoveel leren van dit project; digitale vaardigheden via Minecraft, geschiedenis (monument Tweede Wereldoorlog), overheidsbesluitvorming en biologie (flora en fauna van het strand en duinen). En natuurlijk hopen ze allemaal dat veel ideeën uiteindelijk worden overgenomen in het plan ter verbetering van de Wassenaarse Slag.”

VorigeSER: beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen
VolgendeJohannes Fontanus College uit Barneveld wint STEAM Cup Challenge 2021
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter