Slotbijeenkomst impactprogramma Klassen

Op woensdagavond 26 mei vindt de slotbijeenkomst van het impactprogramma van Klassen plaats. Een spraakmakende avond met als uitgangspunt de vraag: hoe vinden de politiek en de onderwijswereld elkaar weer in hun strijd voor meer kansengelijkheid? De bijeenkomst is de afsluiter van een landelijk programma met veertien lokale meetups, bijeenkomsten gehouden door een speciaal samengestelde jongerenraad en een scholenprogramma ter bevordering van de kansengelijkheid.

Na het succes van de documentaireserie Klassen werd er in het hele land door leraren, schoolleiders, onderwijspartners en lokale politici actief gezocht naar oplossingen voor de groeiende kansenongelijkheid. De belangstelling voor het natraject van de serie was groot, de intentie en motivatie om te veranderen werd breed gedeeld. Voor veel dagelijkse ongelijkheid is op lokaal niveau een oplossing te vinden, maar voor de gestaag toenemende kloof tussen kansrijk en kansarm is er wetgeving en sturing uit Den Haag nodig.

Een veelgehoorde Haagse klacht is dat de politiek de macht over het onderwijs zou zijn verloren: door de verregaande onafhankelijkheid van schoolbesturen voelt de politiek zich krachteloos als het gaat om de strijd tegen kansenongelijkheid. Tegelijkertijd klinkt er uit het onderwijsveld een steeds luidere roep om meer visie en daadkracht van de politiek. Deze slotbijeenkomst is een poging de twee werelden nader tot elkaar te brengen om weer samen op te trekken in de strijd voor gelijke kansen in ons land.

Programma 26 mei
Tijdens de lokale meetups kwamen er verschillende thema’s aan bod waar het onderwijsveld en de lokale politiek zelf invloed op hebben. Op deze online slotbijeenkomst wordt er juist gekeken naar de invloed van de landelijke politiek. Want wat zou er bereikt kunnen worden als ook het huidige systeem en de bijbehorende middelen aangepast worden? We hebben het over vroegselectie, drempels voor kinderen om door te stromen en over investeren in kwaliteit met wetenschappelijke kennis als basis. Het gesprek tussen het onderwijsveld en de landelijke politiek hierover staat centraal.

De avond wordt geopend door Ester Gould en Sarah Sylbing, de makers van de serie Klassen, die hun belangrijkste inzichten van drie jaar onderzoek delen. Vervolgens gaan de twee presentatoren, docent Lucelle Deneer Comvalius en programmamaker Natasja van den Berg, afwisselend in gesprek met de onderwijswoordvoerders van de grootste zes politieke partijen en hoofdpersonen uit de serie over de belangrijkste oplossingen. Jongeren van de jongerenraad houden een persoonlijk pleidooi en onderwijsjournalist Aleid Truijens en toetsexpert Karen Heij, onlangs gepromoveerd op de (emancipatoire) rol van de Nederlandse eindtoets, delen hun visie. Het wordt geen debatavond of strijdveld. Doel is de bijeenkomst af te sluiten met concrete voorstellen voor een breed gedeelde wens: kansenongelijkheid een halt toeroepen.

Uit de serie zijn aanwezig: schoolbestuurder Mirjam Leinders, wethouder Onderwijs Marjolein Moorman, basisschooldirecteur Thea Michel en zorgcoördinator/VO-docent Sanne Smeets. Vanuit de landelijke politiek zijn aanwezig: VVD, D66, PVV, CDA, SP en PvdA.

Vervolg
Na de slotbijeenkomst gaat de strijd voor kansengelijkheid in het onderwijs door. Elke provinciale meetup krijgt in het najaar een vervolg en het aantal Scholendagen wordt uitgebreid. Daarnaast verschijnt er in het najaar een kennisbank voor onderwijskrachten met daarin gebundelde kennis over hoe zij kunnen bijdragen aan het verminderen van kansenongelijkheid. Tegelijkertijd verschijnt er lesmateriaal om naar aanleiding van de serie met leerlingen in de klas verder te praten over kansenongelijkheid.

Aanmelden
Woensdag 26 mei 19:00 - 21:30 uur, livestream vanuit het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. U kunt zich hier aanmelden.

Over het impactprogramma
Het impactprogramma van de documentaireserie Klassen wordt geproduceerd door Stichting Een van de jongens en HUMAN. Hoofdpartner is de Gelijke Kansen Alliantie – een initiatief van het Ministerie van OCW. Daarnaast wordt samengewerkt met het Humanistisch Verbond, Jeugdeducatiefonds, JINC, LAKS, Stichting LeerKRACHT, NL2025, NRO, SchoolInfo en Sylbing&Gould.

Het programma wordt gefinancierd door Fonds 21, Gelijke Kansen Alliantie, Janivo Stichting, Rabobank Amsterdam, Stichting Kinderpostzegels en VSB Fonds.

Voor meer informatie: human.nl/klassen

VorigeHoe wereldwijd is Nederlands?
VolgendeInvloed van dieren op kinderen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter