Waarom is sporten op school zo belangrijk?

Sporten en gezond leven zijn een essentieel onderdeel voor een fit en blij kind. Scholen hebben hierin ook een hele belangrijke taak. Aangezien een kind een heel groot deel van de tijd doorbrengt op school, heeft de school hierin een aanzienlijk aandeel. Niet iedereen krijgt vanuit huis mee dat bewegen belangrijk is, of heeft de mogelijkheid vanuit thuis om bijvoorbeeld bij een sportclub aan te sluiten. Des te meer reden om aandacht te besteden op school aan het belang van bewegen en gezond leven, maar het ook daadwerkelijk te doen. Welke manieren zijn er om kinderen te enthousiasmeren over sporten en wat is nou eigenlijk het nut van een sportdag?

Ieder kind is uniek
Niet ieder kind houdt evenveel van bewegen of krijgt vanuit huis mee dat sporten belangrijk is. Het is dan ook essentieel dat ieder kind zich veilig genoeg voelt om mee te doen met de gymles en andere bewegingsactiviteiten. Daarnaast is het een taak van de leerkracht dat ieder kind zich onderdeel voelt van het team. Niet iedereen heeft evenveel aanleg voor sporten of heeft ouders die de leukste sportoutfit kunnen betalen. Een leuk idee om iedereen onderdeel te laten voelen van het team is bijvoorbeeld voor iedereen bidons bedrukken, met bijvoorbeeld het logo van de school. Zo heeft ieder kind in ieder geval de mogelijkheid om zich op een bepaalde manier gelijk te voelen aan de rest. Ze hebben immers allemaal dezelfde bidon en daarmee creëert het een bepaald saamhorigheid. Het laat ook zien dat de school een gezonde leefstijl nastreeft, aangezien ze zich inzetten voor het belang van sport.

Sportdag op school
Op vele scholen wordt een sportdag georganiseerd. Dit kan een belangrijke dag zijn waarbij de kinderen kennis maken verschillende vormen van fysieke activiteiten. Het is een leuk afwisselend programma, waarbij de leerlingen kennis maken het gevarieerde aanbod aan sporten dat er bestaat. Soms wordt het gekoppeld aan een bepaalde feestdag zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen rondom Koningsdag. Er zijn allerlei verschillende activiteiten, in samengestelde groepjes, zodat kinderen niet alleen verschillende vormen van beweging krijgen, maar ook met verschillende karakters leren samenwerken. Ze leren in verschillende settings om te gaan met elkaar en leren ook hoe ze zichzelf gedragen in een groep.

Leerlingen maken dus kennis met verschillende disciplines, voetbal, dans, zwemmen, enzovoort. Het kan een kennismaking zijn met het verenigingsleven, een bepaalde hockeyclub in de buurt bijvoorbeeld. Belangrijk tijdens een sportdag is om in te spelen op de behoefte van de kinderen zelf. Biedt een gevarieerd aanbod aan zodat er voor iedereen iets tussen zit. Kinderen kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan de organisatie. In de bovenbouw kunnen de oudste leerlingen helpen bij de organisatie van de sportactiviteiten van de onderbouw bijvoorbeeld. Daarnaast is de voornaamste reden voor een sportdag niets meer dan de leerlingen enthousiast te maken voor (een bepaalde) sport en ze te stimuleren meer te bewegen.

Hoe laat je kinderen meer bewegen naast de standaard gymles?
Uiteraard is het belangrijk dat de kinderen standaard genoeg beweging krijgen tijdens de gymlessen. Maar er zijn nog veel meer manieren om bewegen te integreren tijdens de dagelijkse gang van zaken of andere lessen. Stimuleer de kinderen om tijdens de pauzes te bewegen, maar ook op momenten dat ze bijvoorbeeld naar het toilet gaan. Ze mogen best een rondje extra lopen, elk moment van extra bewegen is mooi meegenomen. Kinderen wordt vaak geleerd om niet door de gangen te rennen. Maar ze moeten ook hun energie kwijt. Belangrijk hierbij is natuurlijk wel dat er altijd duidelijke afspraken over worden gemaakt. Leg deze afspraken samen vast, niet alleen in de klas, maar schoolbreed. Dan is het voor iedereen duidelijk en wordt het niet één grote chaos. Ook korte momenten tussen de lessen door kunnen een mogelijkheid zijn tot beweging. Bovendien kan beweging in veel verschillende vakgebieden worden toegepast tijdens de lessen.

De gezonde school
Scholen die zich inzetten voor een gezonde leefstijl en voldoende beweging en daar aandacht aan besteden in onder andere het lespakket, kunnen een vignet ontvangen dat ze officieel benoemd tot ‘Gezonde school’. Er zijn natuurlijk bepaalde eisen waaraan de school dan moet voldoen. Wanneer een school dit certificaat heeft behaald, dan weet je als ouder dat je kind in ieder geval educatie zal krijgen op het gebied van beweging. Dit is niet alleen in het bewegingsonderwijs, maar wordt ook geïntegreerd in andere vakken. Daarnaast worden er gezonde keuzes gemaakt op school wat betreft voeding en inrichting van het schoolplein, alles om gezonde keuzes gemakkelijker te maken. Leerkrachten zijn zich bewust van signalen en kunnen eventueel helpen bij het doorverwijzen in het geval dat er meer hulp nodig is.

VorigeModel om learning analytics succesvol in te zetten in onderwijs
VolgendeBreng je lessen tot leven met de juiste tools
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter