Centrale coördinatie en betere informatie kunnen gelijke toegang tot school bevorderen

Niet alle leerlingen kunnen op de school van hun eerste keuze terecht. Als te veel leerlingen zich bij een school aanmelden, wordt er met loting of andere plaatsingsregels gewerkt. Die regels verschillen per school en zijn niet voor alle ouders even duidelijk. Centrale coördinatie en betere informatievoorziening richting ouders kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen even grote kansen hebben om op de school van hun voorkeur terecht te komen. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de publicatie ‘Beschermen van gelijke toegang tot scholen’ die op 7 oktober is verschenen.

Op dit moment ontbreekt een nationaal toelatingsbeleid voor het primaire en voortgezet onderwijs, omdat de wettelijke bevoegdheid voor plaatsing van leerlingen bij de schoolbesturen ligt. Elke school kan eigen regels hanteren. Dit kan ertoe leiden dat niet alle ouders de plaatsingsregels van de scholen kennen en doorzien en daardoor minder kans hebben om hun kind op hun favoriete school te plaatsen. Het is efficiënter als schoolbesturen de toelating samen coördineren. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en plaatsingsmethoden nodig.

Richtlijnen
Als scholen bereid zijn de toelating gezamenlijk te coördineren, kunnen gemeenten een ondersteunende rol spelen bij het ontwerp en uitvoering van het toelatingsbeleid. Daarnaast kan de overheid met richtlijnen komen voor betere informatievoorziening aan de ouders, de timing van het inschrijfmoment en het gebruik van bepaalde voorrangsregels.

Plaatsingsmethoden
Het CPB onderzocht drie bruikbare mechanismen die gehanteerd kunnen worden bij het eerlijk verdelen van schaarse plekken op scholen in een regio. Elke methode heeft voor- en nadelen. Welke methode het meest passend is, hangt af van de criteria die scholen, gemeenten, ouders en leerlingen belangrijk vinden. Een praktische handleiding voor de keuze en uitwerking van plaatsingsmethoden kan gemeenten en schoolbesturen helpen, zodat zij deze niet zelf hoeven op te stellen.

Zie de CPB-website voor de volledige publicatie: https://www.cpb.nl/beschermen-van-gelijke-toegang-tot-scholen

VorigeJeugdjournaal zoekt verslaggeverstalent
VolgendeHoe kan je een verslaving bij een leerling herkennen en wat kun je eraan doen?
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter