Creatieve oplossingen nodig om stage- en leerwerkplekken aan te kunnen blijven bieden

Kom met creatieve oplossingen om ook in deze moeilijke tijd toch stage- en leerwerkplekken aan te kunnen blijven bieden. Die gezamenlijke oproep aan bedrijven en mbo-scholen doen minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag bij de nationale opening van het MBO-Jaar in Zwolle. Als gevolg van de crisis hebben steeds meer jongeren moeite om het praktijkdeel van hun opleiding in een bedrijf of instelling te kunnen invullen. Zo was er in juli al een tekort van 21.000 stageplaatsen.

Minister Van Engelshoven: ‘’Het opdoen van praktijkervaring is cruciaal voor mbo-studenten, maar het vinden van een stage wordt steeds lastiger. Daar maak ik me grote zorgen om. Juist in sectoren waarin we zo hard mensen nodig hebben kom je er namelijk niet zonder stageplek. Daarom doen we een oproep aan alle erkende leerbedrijven: als je de mogelijkheid hebt, denk dan ook aan de toekomst en investeer in de vakman en vakvrouw van morgen. Dat is in het belang van ons allemaal.’’
“Wij begrijpen heel goed dat veel ondernemers nu wel iets anders aan hun hoofd hebben en alles erop is gericht om hun bedrijf in de benen te houden”, zegt Vonhof van MKB-Nederland. “Maar dat geldt niet voor alle erkende leerbedrijven, in elk geval niet in dezelfde mate. Daarom doen we een dringend beroep op hen: waar mogelijk, bied die stage- en leerwerkplekken aan. Het is niet alleen ontzettend belangrijk voor de jongeren om wie het nu gaat, maar vooral ook voor de bedrijven en branches zélf. Voor deze crisis was er in diverse sectoren al een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Die kant gaan we straks anders weer op, met alle gevolgen van dien.”

Spreiden van stages
Om dat te voorkomen, is het volgens Vonhof en minister Van Engelshoven nodig dat scholen, samen met collega-scholen en werkgevers in de regio, zoeken naar creatieve oplossingen. Zij denken daarbij onder meer aan het spreiden van stages over het studiejaar – waarbij niet alle studenten van een opleiding tegelijk een plek nodig hebben - of het plaatsen van twee studenten op één stageplek.

Een oplossing kan ook zijn dat de stage wordt ingevuld in een andere branche, waar de student wel hetzelfde leert. Een student die geen plek kan vinden bij een logistiek bedrijf, kan wellicht wel aan de slag bij de afdeling goederenafhandeling van een groot ziekenhuis. En studenten die hun stage verliezen in de detailhandel, kunnen mogelijk tijdelijk terecht bij tuincentra en bouwmarkten, waar het aanmerkelijk beter gaat.

Goede voorbeelden
Van Engelshoven en Vonhof roepen partners in elke regio op ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze verwijzen daarbij naar goede voorbeelden zoals in de regio Eindhoven, waar de gemeente een voortrekkersrol heeft vervuld om samen met branches en scholen nieuwe leerbedrijven te werven. En zo heeft het OOMT, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, leerambassadeurs ingezet om (aankomende) studenten in de beroepsbegeleidende leerweg te helpen die geen leerbaan kunnen vinden. Samen met BOVAG, Innovam, mbo-scholen en SBB (samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) worden leerbanen geworven bij bestaande en nieuwe leerbedrijven.

Investering kabinet
Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden krijgen nu een voorschot op hun subsidie. Daarnaast wordt de subsidie voor leerwerkbedrijven in conjunctuur- en contactgevoelige sectoren verhoogd. Zo blijft het voor deze bedrijven ook aantrekkelijk om leerwerkbanen te blijven aanbieden. Ook wordt extra geïnvesteerd om zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen stages en leerwerkbanen aan te blijven of gaan bieden voor het beroepsgerichte onderwijs. Het kabinet trekt hier €30 miljoen voor uit.

Vonhof: “Een leerwerkplek voor een student die vier dagen per week meedraait kost een bedrijf gemiddeld zo’n 11.000 euro per jaar. Dat zijn kosten die voor met name kleinere bedrijven in de huidige situatie moeilijk op te brengen zijn. Financiële steun vanuit het kabinet is daarom juist nu extra nodig om bedrijven over de streep te trekken.”

VorigeLandelijk lesprogramma over kinderarmoede gelanceerd
VolgendeOnderwijsraad presenteert Werkprogramma 2021
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter