Afstandsonderwijs voor inburgeringsplichtigen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met alle betrokken partijen, waaronder de MBO-raad, taalkoepel NRTO, Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een actualisatie van het servicedocument 'Mogelijkheden van afstand onderwijs inburgering tijdens de corona periode' opgesteld.

Het is van belang dat de inburgeraar ook in de corona periode doorgaat met het leren van de Nederlandse taal en kennis op doet over de Nederlandse samenleving. Daarom is in het servicedocument aangegeven hoe onderwijs in de periode vanaf 1 juni 2020 kan worden vormgegeven.

De belangrijkste onderdelen van de update servicedocument versie 4 zijn:
Klassikaal onderwijs is vanaf 1 juni 2020 weer mogelijk. Vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM regels.
Onder voorwaarden is het vanaf 15 juli 2020 toegestaan voor nieuwe contracten de uren afstandsonderwijs mee te laten tellen voor de urenverklaringen vanaf 15 juli 2020. Daarbij geldt voor de nieuwe contracten dat deze óf klassikaal worden ingevuld óf in een “hybride vorm”(een mengvorm van klassikaal-en afstandsonderwijs). Daarbij dient de omvang van het aantal uren klassikaal onderwijs minimaal 50% van het totaal aantal onderwijsuren te bedragen. Voor het onderwijs aan analfabeten geldt hierbij nog de aanvullende eis dat de eerste 48 lesuren klassikaal worden gegeven.

Het volledige servicedocument 4 leest u op de website van Blik op Werk. Ook DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is actief met delen van informatie hierover.

VorigeMet het gezin veilig op vakantie? Ga naar Frankrijk
VolgendeOp expeditie: met je team digitale geletterdheid ontdekken
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter