Canon van Nederland vernieuwd

Tien nieuwe vensters, vier vensters met nieuwe namen en alle vensterteksten herschreven

Arnhem – 22 juni | Vanochtend presenteerde de Commissie Herijking Canon van Nederland het rapport Open vensters voor onze tijd. Het rapport werd overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In de vernieuwde Canon van Nederland zijn tien vensters vervangen, vier vensters hebben een nieuwe naam gekregen en de teksten van alle vensters zijn door de commissie weer bekeken en herschreven.

Zeven hoofdlijnen
De commissie heeft zich gericht op het ontwikkelen van een canon die in de eerste plaats het onderwijs ondersteunt door historische kennis en inzicht onder leerlingen te vergroten. Daarom presenteert de commissie naast het vernieuwde vensterpalet ook zeven hoofdlijnen, die de vijftig onderwerpen uit de canon inhoudelijk en thematisch aan elkaar verbinden. Deze hoofdlijnen kunnen dienen als verstrekpunt voor thematisch en vakoverstijgend onderwijs, en gaan over thema’s als Sociale (on)gelijkheid, Politiek en samenleving en Taal, kunst en cultuur.

Vensterpalet
De herijkte Canon van Nederland blijft bestaan uit vijftig vensters. Er zijn tien nieuwe vensters gekozen: Trijntje, Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, De gastarbeiders, Kolen en gas en Het Oranjegevoel. Tien vensters keren niet terug in de herijkte Canon van Nederland: Floris V, Karel V, De Republiek, Grachtengordel, Buitenhuizen, De Stijl, Willem Drees, Crisisjaren, Veelkleurig Nederland en De gasbel. Bij de samenstelling van het vensterpalet is zoveel mogelijk rekening gehouden met de door de commissie vastgestelde aandachtspunten voor een evenwichtige canon. Het vernieuwde vensterpalet is te vinden via www.canonvannederland.nl, waarin vanaf vandaag de website www.entoen.nu is opgegaan.

Herijking
De Canon van Nederland is tussen 2005 en 2007 samengesteld door de commissie Van Oostrom. Een van de adviezen van deze commissie was om de canon eens in de zoveel tijd tegen het licht te houden. De commissie Herijking Canon van Nederland adviseert om de canon voortaan elke tien jaar te herijken.

Commissie
Op 31 mei 2019 heeft de minister van OCW de herijking van de canon officieel in gang gezet door James Kennedy te benoemen als voorzitter van de commissie Herijking Canon van Nederland. De commissie bestaat verder uit Abdelkader Benali, dr. Karwan Fatah-Black, Kayleigh Goudsmit MA, dr. Marjan de Groot-Reuvekamp, prof. dr. Lotte Jensen, dr. Hubert Slings en dr. Hanneke Tuithof. De commissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Dennis Smit MA.

VorigeJongeren ervaren het vaakst stress door school
VolgendeVerhuizen naar de Randstad
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter