Wat als ouders er met de school niet uitkomen?

Over het algemeen verloopt het contact tussen de school en ouders prima. Toch kan het soms gebeuren dat er een conflict ontstaat. Hoe kom je als school tot effectieve afspraken met ouders? En hoe ga je om met het feit dat conflicten met ouders energie kost?

Waar gaat het mis?
Een op het oog klein probleem kan uitlopen tot een groot conflict. Dit komt doorgaans door een combinatie van factoren. Zo is een kind een gevoelig onderwerp omdat iedere ouder het voor zijn of haar kind opneemt. Ook zijn er verschillende perspectieven in het gesprek. De ouders spreken voor hun kind en de leerkracht voor de klas en de school. Wat helpt is om aan het begin van het schooljaar verwachtingen uit te spreken en gedurende het jaar naar elkaar te luisteren en een goed moment uit te zoeken om elkaar aan te spreken. Zo is bijvoorbeeld vanuit Engeland het idee van de 'home school agreement' komen overwaaien. De ouders en school zetten wederzijdse verwachtingen op papier bij de inschrijving van een leerling. Op gezette tijden wordt deze bijgewerkt. Denk aan regels over verzuim, huiswerk en kleding. Bij overtreding zijn ook de gevolgen vastgelegd.

Mediation
Ouders kunnen een officiële klacht indienen tegen de school, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor mediation. Dit is een vorm van bemiddeling dat gericht is op het bereiken van overeenstemming tussen beide partijen. De mediator is onpartijdig en begeleidt beide partijen bij het zoeken naar een oplossing waarmee ze tevreden zijn. Hierbij staat het gemeenschappelijk belang voorop. Voor scholen is het vaak te duur om een externe mediator in te huren, waardoor er vaak gekozen wordt voor interne bemiddeling. Binnen de school zijn er dan vertrouwenspersonen of leerkrachten die hiervoor geschoold zijn en de taak op zich nemen. Dit plaatst echter wel vraagtekens bij de onpartijdigheid. Voor een effectieve bemiddeling moeten de ouders de bemiddelaar als onpartijdig accepteren. Mediation kan ook ingezet worden als bijvoorbeeld een bestuurder een geschil heeft met de medezeggenschapsraad of een docent met de werkgever.

Geschillencommissie
Wanneer mediation niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders een formele klacht indienen bij de klachten- of geschillencommissie van de school. Waar ouders de klacht indienen hangt ook af van de aard van het conflict. Met een rechtsbijstandverzekering verzeker je jezelf tegen de kosten van een juridisch conflict mocht het hier op uitlopen, al zal dit in je beroepscontext door je werkgever geregeld zijn. De Onderwijsinspectie behandelt zelf geen klachten van ouders, maar kan wel vragen van ouders beantwoorden en ze op weg helpen met praktische tips.

VorigeStudenten helpen scholieren achterstanden inlopen
VolgendeBenut lessen uit coronacrisis om thuiszitters naar school te helpen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter