Meldpunt inspectie schoolsluiting door corona

Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog te melden. De meldingen kunnen worden doorgegeven in het Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Waarom is dit meldpunt van belang?
Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt is bedoeld om te registreren welke scholen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:
Meld het als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
Geef daarbij aan welke maatregelen zijn of worden genomen om het onderwijs te continueren;
Meld het actief als de school of vestiging weer opengaat.

Peilingsonderzoek en rapportage
Naast het meldpunt wordt er aanvullend peilingsonderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats door een uitvraag onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en uit het peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar zal komen. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, bij te sturen. Bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

VorigeVeel aanmeldingen voor TopCoach van het Jaar-verkiezing 2020
VolgendeDrie van elke vijf leraren ervaren kansenongelijkheid op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter