Ook afstandsonderwijs moet van goede kwaliteit zijn

Nu het nieuwe studiejaar gestart is, is duidelijk geworden dat corona nog enige tijd voor verstoring van het reguliere onderwijs zal zorgen. Veel onderwijs is nu digitaal, met name in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Daarnaast hebben scholen in alle sectoren te maken met bovengemiddelde afwezigheid van leraren en leerlingen/studenten. Hierdoor zal een deel van het onderwijs op alle scholen en opleidingen ook de komende periode online blijven plaatsvinden. Ook afstandsonderwijs moet natuurlijk van goede kwaliteit zijn. Om hier effectief toezicht op te kunnen houden ontwikkelen we een werkwijze om de kwaliteit van dit onderwijs te kunnen bepalen en stellen we een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. Dit doen we in overleg met het onderwijsveld.

Wat levert het project ‘Afstandsonderwijs COVID-19: kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ op?
Het project bestaat uit verschillende activiteiten. We ontwikkelen instrumenten om de kwaliteit van afstandsonderwijs en hybride onderwijs (en de borging hiervan) effectief in kaart te brengen en te beoordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lesobservaties van digitale lessen, schoolbezoeken en een gespreksleidraad voor bestuursgesprekken. Deze instrumenten zijn in ontwikkeling, de inspectie zorgt dat ze in elke sector worden beproefd. Tegelijkertijd ontwikkelen we een toezichtvisie op afstandsonderwijs, gevoed door de wettelijke kaders en de wetenschap.

Bekendmaking resultaten
De eerste activiteiten zijn al gestart, de definitieve versies van de toezichtinstrumenten moeten in december 2020 klaar zijn. De inspectie gebruikt deze niet alleen voor versterking van het instellingstoezicht en de bestuursgesprekken, maar ook voor de Staat van het Onderwijs. De eerste uitkomsten worden gebruikt voor de Staat van het Onderwijs 2021 om hiermee een eerste inzicht te geven in de kwaliteit (en kwaliteitsborging) van het afstandsonderwijs en hybride onderwijs in Nederland.

VorigeDenkbeelden over jongens en meiden leiden tot verschillen in school- en beroepsloopbanen
VolgendeWaar moet je op letten tijdens het maken van je scriptie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter