Pointer: een op de tien basisscholen presteren onder nieuwe minimale eisen Inspectie

Vanaf komend schoolseizoen 2020/2021 start de Onderwijsinspectie met een nieuwe manier om te zien of leerlingen in groep 8 genoeg basisvaardigheden geleerd hebben. Datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) dook in de data van 6.070 basisscholen en reproduceert de rekenmethode en de nieuwe eisen van de Inspectie. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 basisscholen onder de nieuwe minimumeisen voor de streefniveaus rekenen en taal komen.

In het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie wordt nog meer rekening gehouden met de complexiteit van de leerlingenpopulatie van de basisschool. Deze nieuwe schoolweging kijkt naar het opleidingsniveau van de ouders van leerlingen, het land van herkomst, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of de ouders in de schuldsanering zitten. Hoe hoger de schoolweging, hoe meer leerlingen op de school met een complexe achtergrond. Voor elke schoolweging hanteert de Inspectie andere minimumeisen. Deze minimumeisen worden lager zodra de complexiteit van de leerlingenpopulatie toeneemt.

Dat je de minimumeisen lager legt voor scholen met een complexe leerlingenpopulatie zoals in de Haagse Schildersbuurt of de Bijlmer in Amsterdam klinkt nobel, maar volgens directeur Onderwijs Consumenten Organisatie Menno de Koppel geef je daarmee scholen een prikkel om minder hun best te doen. “De grap is dat de Inspectie zegt: ‘Het allerbelangrijkste uit al onze onderzoeken is één ding: leerlingen leren het best als je hoge verwachtingen schept’, en wie heeft er geen hoge verwachtingen van leerlingen met een achterstand? De Inspectie”.

De Inspectie neemt ook voor het eerst in hun beoordeling de behaalde streefniveaus (rekenen, lezen en taalvaardigheid) op de eindtoets mee in plaats van alleen de eindtoetsscore. Zo toetst de Inspectie of er genoeg kinderen voldoen aan de gestelde eisen.

De resultaten
Pas midden dit jaar komt de Inspectie naar buiten met de officiële cijfers, als ook de eindtoetsen van dit jaar gemaakt zijn. Pointer berekende per school het percentage leerlingen dat de streefniveaus op de eindtoets heeft behaald. Daarnaast worden de gemiddelde schoolwegingscijfers van 2018 en 2019 gebruikt en legden we de minimale eisen per schoolweging ernaast. Sommige scholen met meerdere vestigingen werden uit de dataset gehaald, omdat daar de schoolwegingen niet van kloppen volgens de Inspectie.

Van de 6.070 scholen waar Pointer een berekening op los liet, komt elf procent onder de minimumeisen van de Inspectie. Dat is voor de Inspectie reden om vervolgonderzoek te doen naar deze scholen. Zelfs als je kleine scholen buiten beschouwing laat (scholen met in 2018 en 2019 gemiddeld minder dan 10 leerlingen die de eindtoets maakten) komt het resultaat alsnog uit op negen procent van de scholen die onder de minimumeisen komen.

VorigeStuderen in het buitenland, waar moet ik op letten?
VolgendeEen schoolreis naar het buitenland organiseren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter