Meer dan duizend scholen zijn Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen voor zowel het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO onderwijs. Het programma helpt scholen om de leerlingen te helpen richting een gezonde leefstijl en bestaat uit een stappenplan waarbij scholen aan diverse thema’s werken. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich drie jaar lang een Gezonde School noemen.

Wat is de Gezonde School?
De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat een school al doet op het gebied van gezondheidsbevordering en versterkt de punten die goed gaan. Een school krijgt de handvatten om van losse activiteiten één geheel te maken. Volgens een stappenplan wordt aan verschillende thema’s gewerkt, met de hulp van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur. De externe adviseur is in dienst van de GGD. De aanpak zelf bestaat uit 3 fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Doelgericht werkt de hele school aan een gezonde leefstijl voor de leerlingen. De belangrijkste succesfactor is een brede betrokkenheid van personeel, kinderen en ouders. Leraren moeten begrijpen dat ze een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. De hulp van de ouders is nodig om buiten school de kinderen gezond gedrag aan te leren. In het programma is veel aandacht voor ouderbetrokkenheid omdat het een uitdaging is om ouders te stimuleren ook thuis consistent te zijn. Gezonde School gaat niet alleen over gezonde voeding en beweging, maar ook thema’s zoals seksualiteit en drugsgebruik.

Steeds meer scholen Gezonde School
In het primair onderwijs zijn er inmiddels meer dan duizend Gezonde Scholen. Hiermee loopt het primair onderwijs een stuk voor op het voortgezet onderwijs met rond de 200 Gezonde Scholen en het MBO met zo’n 100 Gezonde Scholen. Het belang van een gezonde leefstijl wordt steeds duidelijker en de Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan een goede gezondheid te werken. Dit zorgt er niet alleen voor dat leerlingen lekkerder in hun vel zitten wat terug te zien is in betere schoolprestaties, maar ook maken ze sneller een gezonde keuze. In het latere leven komt dit goed van pas. Ouders vinden het prettig om hun kinderen naar een Gezonde School te sturen omdat het makkelijker wordt om een kind gezond op te voeden.

Kleine stapjes richting een gezonde omgeving
Gedrag verander je niet van het ene op het andere moment. Hier zijn kleine stapjes voor nodig, waardoor de leerlingen steeds bewuster worden. Ook leraren dragen hier aan bij door het goede voorbeeld te geven. Dirk de Vries van adviesjagers.nl geeft een aantal voorbeelden van kleine stappen die zorgen voor grote veranderingen. “Zorg in de kantine voor een groot aanbod van gezonde items, zoals versgeperste sappen en smoothies, fruit, salades en water. Door deze vooraan te leggen zijn de kinderen sneller geneigd om een gezonde keuze te maken. Ook is het belangrijk dat docenten het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld een gezonde traktatie uit te delen tijdens een verjaardag en niet te roken op het schoolplein.”

VorigeMiddelbare scholieren in debat over Europa
VolgendeEen opleiding tot opticien volgen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter