Marketing inzetten om docenten aan te trekken

Het tekort aan docenten wordt alsmaar groter en het ziet er niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. De kans is juist groot dat het lerarentekort nog verder oploopt. Scholen zijn daardoor gedwongen klassen op te heffen of samen te voegen. Ook het inzetten ongekwalificeerd personeel komt vaak voor, maar daardoor krijgen kinderen niet het onderwijs waar zij recht op hebben. Het alternatief, een vrije dag, is ook geen oplossing. Het lerarentekort is niet overal even groot. Vooral in de steden is het lerarentekort groot. Op het platteland zijn nog verschillende gebieden waar juist een overschot is aan docenten die niet aan de bak komen. Scholen kiezen er daarom steeds vaker voor om online marketing in te zetten bij de zoektocht naar nieuw personeel. Zij adverteren bijvoorbeeld gericht in Limburg of Groningen en proberen docenten over te halen te verhuizen naar de stad waar zij actief zijn.

Woonruimte voor nieuwe docenten
Natuurlijk is online marketing belangrijk om docenten zo ver te krijgen om te kijken wat u te bieden heeft, maar vervolgens is het ook de bedoeling om nieuwe docenten te binden aan uw school. Vooral in de grote steden is dat erg moeilijk. Dat komt in de eerste plaats omdat er gewoon geen beschikbare woonruimte is. Er zijn vergaande plannen om speciale beroepsgroepen voorrang te geven op de woningmarkt. In Amsterdam is het Amsterdamse Actieplan Lerarentekort ontwikkeld. Daar krijgen laatstejaars pabo studenten voorrang op een jongerenwoning wanneer zij ervoor kiezen om een carrière te beginnen in de stad. Andere scholen gaan zo ver dat zij zelf woonruimte beschikbaar stellen voor nieuwe docenten.

Lerarentekorten nemen toe
Op het moment neemt het lerarentekort alleen maar toe. Het beroep zelf is niet interessant voor jongeren en ook het loon blijft achter. Voor dat karige loon wordt namelijk wel erg veel gevraagd van de docenten. Ook op dit gebied zou marketing gebruikt kunnen worden om het imago van de 'stoffige' leraar op te vijzelen. Dat vraagt dan wel om een actieve inzet van overheid en schoolbesturen. Deze actieve inzet van de overheid zou mede moeten bestaan uit een veel groter budget voor het onderwijs. Groter dan tot nog toe is onderhandeld. De inzet van schoolbesturen zou gericht moeten zijn op het wegnemen van (extra) taken voor leraren. Op het moment zijn leraren gewoon teveel tijd kwijt aan administratieve rompslomp. Deze tijd zou besteed moeten worden aan het lesgeven en het voorbereiden van nieuwe lessen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor schoolbesturen om te kijken of de administratie niet sneller en simpeler kan. Natuurlijk dient ook de overheid hieraan mee te werken door minder verplichtingen te stellen voor schoolbesturen.

Vorige48 miljoen euro voor scholen in krimpregio
VolgendeAan de slag met een groen schoolplein
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter