Rondreizen en onderwijs voor kinderen

Het aantal ouders dat tegenwoordig langdurig op reis gaat met schoolgaande kinderen lijkt al een tijd te stijgen. Landelijke cijfers hierover ontbreken helaas, mede doordat schoolbesturen de rondreizen verborgen houden voor de leerplichtambtenaren. Bij het rondreizen door Europa hoeft dit niet een groot probleem op te leveren voor schoolgaande kinderen. Wanneer zij ingeschreven staan bij een (erkende) school in het buitenland voldoen zij aan de Nederlandse leerplicht. Erkende scholen zijn in Europa vrij gemakkelijk te vinden. Buiten Europa kan dit echter problemen opleveren. En toestemming krijgen voor thuisonderwijs in het buitenland is erg lastig.

Thuisscholing op reis
In principe krijgt men alleen toestemming voor thuisonderwijs wanneer er sprake is van een uitzonderlijk geval zoals een ziekte, handicap of mentale stoornis. Voor een rondreis wordt vaak geen toestemming verleend voor thuisscholing. De kans op toestemming kan wel vergoot worden door bij de leerplichtambtenaar langs te gaan met een compleet plan van aanpak waarin duidelijk beschreven wordt hoe de scholing van het kind gaat plaatsvinden. Omdat de toestemming meestal toch niet gegeven wordt, kiezen veel rondreizende ouders ervoor hun kinderen uit te schrijven in Nederland. Dat brengt wel verschillende nadelen met zich mee. Zo ontvangen deze ouders geen toeslagen en kinderbijslag meer, is het kind niet meer verzekerd en kan het een tijd duren voordat het kind weer geregistreerd staat, mocht daar in de toekomst weer voor gekozen worden. Daarnaast moet ook tenminste één ouder zich uitschrijven samen met het kind. Daarna kunnen de ouders zelf beslissen hoe het kind onderwezen gaat worden. De ouders die hier niet voor kiezen, kiezen veelal voor een erkende internationale- of wereldschool. Daar wordt vaak Engels gesproken.

Schoolbesturen schieten ouders te hulp
Er gaan verschillende verhalen rond van schoolbesturen die rondreizende ouders te hulp schieten. Het gaat dan vooral om gevallen waarbij een korte rondreis gepland staat en waar de kans op een achterstand nihil is. Schoolbesturen kiezen er dan voor om de afwezigheid van de leerling niet door te geven aan de leerplichtambtenaar. Wordt de afwezigheid wel doorgegeven? Dan kan de boete voor de ouders oplopen tot € 2.250,-. Zeker in het geval van goedkope rondreizen kan de hoogte van de boete disproportioneel zijn. Het is daarom aan te raden rekening te houden met de leerplicht voor kinderen. Hoe u dit uiteindelijk regelt is aan u. Toch is het verstandig om eerst te proberen uitstel te krijgen van de leerplichtambtenaar. Het uitschrijven van kinderen zou tot de laatste opties moeten behoren.

VorigeSchoolleiders willen loon naar werk
Volgende60.000 scholieren zetten zich in tegen zwerfafval
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter