Twaalf gevluchte academici aan de slag in de Nederlandse wetenschap

Twaalf academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, krijgen een eenjarige aanstelling om hun wetenschappelijke carrière voort te zetten in Nederland. De academici komen uit diverse landen zoals Syrië, Rusland, Armenië, Pakistan of Turkije. Als onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ honoreert NWO twaalf aanvragen waarmee een projectleider extra financiering ontvangt voor de eenjarige aanstelling van een onderzoeker met een vluchtelingenstatus aan een lopend onderzoeksproject. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten lopen vaak tegen obstakels aan, zoals taal of werkcultuur, in de landen waar ze een veilig thuis vinden. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voor te zetten. Met de pilot call ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ wil NWO deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, met als uiteindelijke doelde loopbaan/onderzoekslijn uit hun thuisland voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen.

De onderzoeksprojecten waarvoor de twaalf academici aangesteld zijn, betreffen uiteenlopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de gevolgen van klimaatverandering voor de Surinaamse kust, het gebruik van geavanceerde MRI technieken om het risico op een herseninfarct bij chirurgische ingreep vanwege aderverkalking te reduceren, naar de betrokkenheid van Syrische studenten als paramilitairen in het conflict in Syrië of naar de oorzaak van de Europese droogte in 2018 en de rol van het landoppervlak en de vegetatie daarin.
Met de aanvraag kan de projectleider extra financiering vragen voor de eenjarige aanstelling van een junior of senior onderzoeker met een vluchtelingenstatus (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013). In totaal werden 41 ontvankelijk onderzoeksvoorstellen ingediend voor financiering. Daarvan zijn er nu 12 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van ongeveer 29%. Van de 12 vluchtelingen zijn er 10 man en 2 vrouw. Onder de projectleiders die de aanvragen voor de vluchtelingen hadden ingediend, waren zeven vrouwen en vijf mannen. In totaal was een budget van €750.000 beschikbaar voor de pilot. De aanvraag moest ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw.

VorigeBesparingstip docenten: autoverzekering vergelijken
VolgendeLandelijke campagne De Schoolschrijver start maandag 21 januari
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter