Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven

Ruim 60 procent van de schoolleiders vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies dan eindtoets – gehandhaafd moet worden. 13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Bijna 25 procent vindt dat de school helemaal geen eindtoets moet afnemen. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 664 schoolleiders, afkomstig uit het primair onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Als we kansrijkheid van leerlingen centraal stellen, is een (eind)toets nooit het instrument om een advies of doorstroom op te baseren.”

320 respondenten (48 procent) vinden de huidige situatie het meest wenselijk: de eindtoets als second opinion na het schooladvies. 13 procent wil de huidige situatie ook handhaven, maar wil wel dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Een aantal respondenten licht dit toe. “Je gaat toch geen toets afnemen als de plaatsing op het vo al definitief is?” Bijna 25 procent van de schoolleiders vindt dat er alleen een schooladvies moet zijn en geen eindtoets. De eindtoets wordt gebruikt als ‘afrekeninstrument’, is het veelgehoorde argument. Met een eindtoetsafname voorafgaand aan het schooladvies (waarbij de eindtoets niet alleen de plaatsing in het vo bepaalt) is slechts 9 procent het eens.

Eindtoets los van schooladvies
De AVS is van mening dat de eindtoets op geen enkele manier onderdeel moet uitmaken van het tot stand komen van het schooladvies. Daarvoor heeft de school in acht jaar tijd voldoende inzicht in de mogelijkheden van de leerling gekregen en kan zij zelf een gefundeerde keuze maken voor het vervolgonderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Wij vinden het inzetten van de eindtoets als second opinion, om door geformaliseerde heroverweging de kansrijkheid te vergroten, een goede zaak. We zien ook hier de informatie die een toets geeft als kans voor het vervolgonderwijs om dit, samen met het overgangsdossier, te gebruiken als informatie over de leerbehoefte van de leerling. Ook kan de eindtoets een goede en belangrijke functie hebben bij big data en meta-analyse.” De AVS vindt het zeer denkbaar dat er op termijn een systeem komt van assessments en portfolio’s die de toetsen vervangen.

Van Haren: “Dit betekent voor nu dat wij de eindtoets vooral verderop in het voorjaar willen handhaven. We begrijpen dat dit voor het voortgezet onderwijs soms organisatorische vraagstukken oplevert, maar vinden dat het belang van de leerlingen zwaarder moet wegen. Een vroege en vooraf sturende invloed van de eindtoets is niet in het belang van de kansrijkheid van leerlingen.”

Lees het volledige bericht op de website van de AVS:
https://www.avs.nl/artikelen/ruim-60-procent-schoolleiders-wil-eindtoets-als-second-opinion-handhaven

VorigeVeiligheidsgevoel docenten voortgezet onderwijs afgenomen
VolgendeBedrukte materialen voor scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter