Het onderwijs wordt steeds veeleisender. Waar vroeger een simpele zwart-wit kopie zou volstaan, wordt tegenwoordig door veel docenten een hoop energie gestoken in het opleuken van zelfgemaakt lesmateriaal, documenten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. Voor de één is dit gemakkelijker dan voor de ander. Veel docenten hebben al enige ervaring met programma's als Photoshop of Illustrator. En dat is handig. Informatie wordt namelijk beter opgeslagen wanneer deze is voorzien van bijvoorbeeld een leuke afbeelding of infographic. Ook het volgen van een Photoshop cursus is populair onder docenten.

Vormgeving van zelfgemaakt lesmateriaal
Sommige lesmaterialen zijn gemakkelijk zelf te maken. Denk daarbij aan rekenopdrachten voor de onderbouw van het basisonderwijs of een woordenlijst Frans voor het voortgezet onderwijs. Om nu daarvoor een aparte lesmethode aan te schaffen is erg kostbaar. Daarom kiezen steeds meer scholen en docenten ervoor dergelijk materiaal zelf te maken. Soms gebeurt dit op een centraal punt, bijvoorbeeld door een docent die goed is in de ontwikkeling en vormgeving van lesmaterialen, maar vaak werken docenten zelf aan materiaal voor de eigen klas. Vormgeving van eigen lesmateriaal kan van grote invloed zijn op hoe het materiaal ontvangen wordt door de leerlingen. Is het een koud en kaal bestand dat bestaat uit letters in zwart-wit? Dan is de kans groot dat leerlingen het niet erg interessant zullen vinden om mee te werken. Is het bestand voorzien van enkele afbeeldingen, verschillende kleuren en een paar leuke effecten? Dan wordt het materiaal als nel als 'leuk' gezien terwijl de inhoud hetzelfde is. Dit geldt zeker voor jonge leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs.

Vormgeving van een nieuwsbrief
Vrijwel alle scholen versturen een periodieke nieuwsbrief aan de ouders van leerlingen. Soms gaat het dan om een nieuwsbrief voor alle ouders, maar vaak wordt de nieuwsbrief per klas gemaakt en verzonden. Op deze manier is de informatie een stuk persoonlijker omdat informatie over een specifieke klas gedeeld wordt in plaats van de meer algemene informatie over alle klassen. In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruikt gemaakt van een standaard template of wordt de nieuwsbrief samengesteld in een programma. Docenten kunnen er natuurlijk voor kiezen zelf een template te ontwikkelen voor de nieuwsbrief. Daardoor wordt de nieuwsbrief nog persoonlijker en ontvangen niet alle ouders dezelfde nieuwsbrief. Een template hoeft maar eenmaal gemaakt te worden en kan vervolgens zo lang als nodig gebruikt worden.

Uw kennis over vormgeving uitbreiden
Veel docenten hebben al enige kennis over vormgeving, het gebruik van Word, Photoshop en vaak ook Paint. Het uitbreiden van deze kennis kan natuurlijk nooit kwaad en zal altijd wel van pas komen. Daartoe kunnen docenten bijvoorbeeld een cursus grafisch vormgever volgen. Daarin leren zij omgaan met bepaalde programma's en technieken waarmee ook professionele vormgevers werken. Met het afronden van een dergelijke cursus zijn docenten in staat saaie documenten op te leuken waardoor deze beter ontvangen zullen worden.