Schoolleiders geven massaal gehoor aan mailbombardement richting onderwijspolitici

Honderden leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) geven op 22 en 23 november gehoor aan de oproep van de vakbond om opnieuw actie te voeren voor meer waardering van hun functie. De schoolleiders in het primair onderwijs laten deze dagen de mailboxen van minister Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer massaal ontploffen. Ook op Twitter blijft de actie niet onopgemerkt.

Aanleiding is de op 21 november gepubliceerde beleidsreactie* op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (Onderwijsraad, april 2018). In zijn reactie hierop erkent minister Slob dat de positie van schoolleiders verstevigd moet worden. De huidige onderwijspraktijk en toenemende maatschappelijke druk op scholen vragen veel van schoolleiders. Er is een sterk oplopend schoolleiderstekort, vooral in het primair onderwijs. In het beleid van Slob ontbreekt echter nog steeds expliciete steun voor een passend en eerlijk salaris voor schoolleiders in het primair onderwijs, in een gebalanceerd functiehuis. Ook komen voldoende ondersteunende functies in de school en ruimte voor innovatie van het onderwijs niet of nauwelijks aan de orde in zijn beleidsreactie. Wel verwijst Slob naar de noodzaak hiervan om de schoolleider in zijn strategische rol te kunnen positioneren. Dit vraagt dus om een duidelijke visie op en een gedegen uitwerking van de kerntaken van schoolleiders. Zaken waar de AVS zich al geruime tijd hard voor maakt.

De honderden mails van de schoolleiders aan de onderwijspolitici doen hun emailboxen overstromen. Sommige politici raken geïrriteerd, anderen gaan het gesprek aan met de schoolleiders, die daar weer op reageren: “Helaas pretendeert u dat het geld wat de regering nu investeert ook tegemoet komt aan een betere en reële salariëring van schoolleiders. Dat is absoluut niet het geval. De overheid is er zelf debet aan dat dit geld alleen maar ingezet mag worden voor verbetering van de salarissen van leerkrachten en niet van schoolleiders of het overige ondersteunende onderwijspersoneel. Daarmee geeft u een slecht voorbeeld.”
Ook op Twitter laten schoolleiders tijdens de actiedagen volop van zich horen: “Met zijn beleidsreactie neemt minister @arieslob wel de inhoud serieus, maar gaat hij totaal voorbij aan de randvoorwaarden. Graag ook aandacht hiervoor minister!”

Na de brandalarm- (september) en out of office-actie (oktober), hoopt de AVS dat met het emailbombardement over deze kwalijke en gevaarlijke disbalans de noodzaak tot betere waardering van de beroepsgroep duidelijk doordringt. Bij zowel de politiek als de andere sociale partners aan de cao-tafel. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De AVS was bij de vorige cao-ronde de enige bond die de inzet van schoolleiders heeft behartigt. Op die inzet is niets uit handen gegeven en het staat zwart op wit dat deze opnieuw aan de orde komt in de nieuwe cao-ronde vanaf december. De steun van politici in hun uitingen naar het veld, de media en in politieke debatten is hard nodig om de inzet van schoolleiders óók aan de cao-tafel nadrukkelijk te ondersteunen en de maatschappelijke beeldvorming van het beroep in het juiste perspectief te krijgen!”

CNV Schoolleiders ondersteunt de recente acties van de AVS.

Meer informatie over de beleidsreactie: www.avs.nl/artikelen/erkenning-voor-belangrijke-rol-en-positie-schoolleider-nu-nog-vertalen-naar-waardering

VorigeDriehonderd Groningse leerlingen bestuderen de Sinterklaasmaan
VolgendeMeer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter