Studenten zijn zeer te spreken over de stage zelf (score: 4,12/5) en begeleiding door het stagebedrijf (score: 3,94/5). Dit thema behaalt de hoogste score in de Nationale Studenten Enquête. Maar zij zijn al jaren het minst tevreden over de manier waarop hun opleiding hen voorbereidt op (3,14/5) en begeleidt tijdens hun stage (3,35/5). Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête die Studiekeuze123 vandaag openbaar maakt.

In de jaarlijkse enquête geven studenten hun mening (op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 ‘zeer ontevreden’ betekent en een 5 ‘zeer tevreden’) over tal van onderwerpen[1]; van het beoordelen van docenten tot de faciliteiten in het gebouw. Dit jaar werden ruim 728.000 studenten van 70 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Maar liefst 38,6% van de studenten gaf gehoor aan deze oproep.

Alle resultaten van de Nationale Studenten Enquête vindt u in het rapport ‘Nationale Studenten Enquête 2017. Het landelijke tevredenheidsonderzoek onder studenten in het hoger onderwijs’. In het rapport is gekeken naar voltijd studenten, aangezien dit de grootse groep is. Hieronder vindt u een aantal opvallende uitkomsten.

Stagebegeleiding en stagevoorbereiding
Wo-masterstudenten zijn van alle studenten nog het meest tevreden over de stagebegeleiding en stagevoorbereiding door hun eigen opleiding (3,30/5). Associate degreestudenten zijn hierover het minst positief (2,92/5). Al sinds 2013 scoort dit onderwerp slecht onder studenten die stage lopen.

Tevreden student, maar stagnatie bij oordeel over studie in het algemeen
Over het algemeen zijn Nederlandse studenten tevreden over de opleiding die zij in het studiejaar 2016-2017 volgen. Studenten waarderen in 2017 hun ‘studie in het algemeen’ gemiddeld met 3,96 punten. Maar voor het eerst is zichtbaar dat deze tevredenheid stagneert, waar er van 2013 tot en met 2016 sprake was van een stijgende lijn. Wo-bachelorstudenten en wo-masterstudenten zijn het meest positief (resp. 4,09 en 4,06) over hun studie in het algemeen en de associate degreestudenten het minst (3,78). Verder is te zien in figuur 1 dat de verschillen tussen hbo en wo blijven bestaan, terwijl de verschillen tussen master en bachelor binnen hbo en wo vrijwel zijn verdwenen. Associate degreestudenten zijn als enige in 2017 minder tevreden dan in 2016, waar bachelor- en masterstudenten even tevreden of net iets tevredener zijn.

Student verwacht meer van kwaliteitszorg en informatievoorziening
Uit het onderzoek blijkt verder dat thema’s die inhoudelijk van aard zijn goed gewaardeerd worden, zoals inhoud (3,75), algemene en wetenschappelijke vaardigheden (resp. 3,86 en 3,74) en docenten (3,69). Als het echter gaat om de randvoorwaarden, de voorzieningen en factoren die alles moeten faciliteren, lijkt het erop dat onderwijsinstellingen er niet uithalen wat er in zit. Zaken die te maken hebben met de kwaliteitszorg (3,29) en de informatievoorziening (3,41) worden laag gewaardeerd. Ondanks dat deze thema’s in de loop der jaren wel aan tevredenheid hebben gewonnen (in 2013 scoorden deze onderwerpen resp. 3,12 en 3,22), zijn dit verbeterpunten die de instellingen kunnen aangrijpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Nieuwe thema’s: uitdagend onderwijs en internationalisering
In 2017 zijn twee nieuwe themascores toegevoegd aan de NSE: uitdagend onderwijs en internationalisering. De themascore uitdagend onderwijs (3,55) is ten opzichte van de andere themascores een ‘middenmoot’. Bij internationalisering is de waardering het laagst van alle themascores (3,23). De themascore uitdagend onderwijs blijkt wel sterk te bepalen hoe tevreden een student in het algemeen is.

Verder valt op uit het onderzoek:
• Veelal hogere tevredenheid onder wo-studenten dan onder hbo-studenten
Wo-studenten zijn over het algemeen tevredener over de verschillende thema’s dan studenten op het hbo. Een uitzondering hierop is de tevredenheid over de voorbereiding op de beroepsloopbaan: hierover zijn wo-bachelorstudenten het minst positief.

• Jongere studenten zijn het meest positief
Hoe ouder de student, hoe minder tevreden deze is over de algemene tevredenheid en vrijwel alle afzonderlijke aspecten van de opleiding. Parallel hieraan: eerstejaars studenten zijn over de meeste aspecten tevredener dan ouderejaars.

• Mannelijke studenten zijn doorgaans tevredener dan vrouwelijke studenten
Bij veel themascores blijkt de waardering onder mannelijke studenten hoger dan die onder vrouwelijke studenten. Alleen bij voorbereiding op de beroepsloopbaan (onder hbo-bachelorsstudenten) en groepsgrootte (onder wo-bachelorstudenten) zijn de vrouwen juist positiever.

• Waardering associate degreestudenten stijgt het sterkst
Associate degreestudenten zijn weliswaar het minst tevreden over de meeste thema’s, maar hun waardering neemt wel het sterkst toe de afgelopen jaren. Uitzondering hierop is de waardering voor de studie in het algemeen en het thema studierooster; deze zijn gedaald tussen 2016 en 2017.

• Sector Taal en Communicatie laagst beoordeeld, sector Interdisciplinair hoogst
Studenten in Interdisciplinaire opleidingen (dit zijn vooral de universitaire bacheloropleidingen Liberal Arts) zijn het meest tevreden, gevolgd door studenten in de sector Kunst en Cultuur en studenten in de sector Aarde en Milieu. Het minst tevreden zijn studenten in de sectoren Economie en Bedrijf, Onderwijs en Opvoeding en Taal en Communicatie.

Vorige4 tips om de concentratie te verbeteren
VolgendeInvestering van €49 miljoen in aansluiting mbo en arbeidsmarkt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter