Tien docenten kunnen hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs gaan uitvoeren. Op 6 maart hebben zij hiervoor een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro ontvangen uit handen van Minister Jet Bussemaker (OCW). De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs. Ondersteuning van de overgang van mbo naar hbo , intensieve begeleiding en coaching door studenten onderling en gesprekken en een film over culturele diversiteit in de gezondheidszorg zijn voorbeelden van projecten die moeten bijdragen aan toegankelijk en inclusief hoger onderwijs. Zodat studenten met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen.

Om een impuls te geven aan de vernieuwing van het hoger onderwijs heeft minister Bussemaker een nieuw beurzenprogramma voor docenten en onderwijsleiders geïntroduceerd. Hiermee is op termijn €20 miljoen per jaar gemoeid. Excellente en veelbelovende docenten, docententeams en onderwijsleiders kunnen in aanmerking komen voor een beurs van €50.000, €100.000 of €250.000. Zij kunnen hiermee innovaties financieren waarmee ze hun onderwijs verbeteren.

Alle ontvangers van een Comenius-beurs vormen samen een Comenius-community waar uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsinnovatie centraal staat. Zo kan het hele hoger onderwijs profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comenius programma tot stand zullen komen. Ieder jaar zullen er nieuwe Comenius beurzen worden uitgereikt en zal de Comenius-community verder groeien. Op die manier zal de community uitgroeien tot een breed netwerk van innovatieve en excellente onderwijs professionals. Dit netwerk zal bijdragen aan een kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs, waarin permanente verbetering van het onderwijs de norm is en waarin uitmuntend onderwijs gewaardeerd wordt.

Hieronder een beschrijving van de tien toegekende Comenius Teaching Fellow-beurzen, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de aanvrager. In totaal hebben 92 docenten een aanvraag gedaan voor een Comenius-beurs.

Mbo-toppers in hbo Social Work – Nursel Akdeniz (Saxion)
Dit project richt zich op de overgang van mbo naar hbo in het sociale domein. De projectleider gaat in samenwerking met het ROC Twente ‘niet-westerse’ studenten uit mbo en hbo én hun ouders interviewen over ouderbetrokkenheid, binding met de opleiding en studiesucces. Op basis van deze gesprekken zullen interventies voor studenten, opleiding of ouders ontwikkeld worden.

Schakelmodule deeltijdonderwijs Sociale Studies – Simone Boogaarts-de Bruin (HAN)
In de deeltijdopleiding Sociale Studies aan de HAN combineren studenten een baan in dit werkveld met hun hbo-opleiding. Wie geen baan heeft, heeft geen toegang tot de opleiding. Met de schakelmodule willen de projectleiders werkgevers en potentiële studenten aan elkaar koppelen. Een grotere diversiteit onder studenten zorgt bovendien voor een betere afspiegeling van de praktijk binnen de opleiding.

PowerHouse – Hester Brauer (HHS)
Studenten die een groot risico lopen op studie-uitval vinden elkaar in het PowerHouse. Docenten begeleiden de studenten, maar de studenten coachen vooral elkaar. Zo kunnen ze succesvol afstuderen. Na het succes van een kleinschalige pilot in 2015 wordt het programma nu voor meer studenten beschikbaar.

Studeren kun je leren – Anique de Bruin (UM)
In dit project wordt een training ontwikkeld waarmee studenten hun zelfstudievaardigheden kunnen testen en trainen. Veel studenten dénken wel te leren als ze studeren voor een tentamen, maar dit
betekent niet altijd dat ze ook wérkelijk leren. In onderwijsonderzoek heet dat de ‘Ervaren leren/Werkelijk leren-paradox’. De projectleiders gebruiken deze inzichten om te zorgen dat studenten hun eigen studiestrategie begrijpen en kunnen verbeteren.

Discover your future@NHTV – Marjolein Hassink (NHTV)
Het project richt zich op studiekiezers die een opleiding aan de NHTV overwegen. Deelnemers doen een jaar lang werkervaring op in het werkveld van een aantal NHTV-opleidingen en combineren dit met vakinhoudelijke trainingen en workshops. De studiekiezers krijgen zo een realistisch beeld van het werk in deze sector, en van de opleiding.

Critical Development and Diversity Explorations – Mieke Lopes Cardozo (UvA)
In dit project gaan studenten van de RMA International Development Studies en de projectleider samen een nieuwe cursus opzetten. De docenten en studenten van deze opleiding vormen een zeer internationaal en cultureel diverse gemeenschap. Door de studenten zelf aan het roer te zetten in het ontwikkelen van een cursus, worden ze uitgedaagd actief na te denken over hun eigen specifieke leerbehoeften.

Diversity in Talents – Anna van Luijn (VU)
In dit project gaan studenten van de masteropleiding ‘Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers. Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor culturele verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk.

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding – Maaike Muntinga (VUmc)
De geneeskundestudenten aan de VU vormen een zeer diverse groep, maar het standaardbeeld van ‘de arts’ in het ziekenhuis is vaak nog ‘wit’ en ‘mannelijk’. ‘Professioneel gedrag’ van een arts is vaak nog ‘neutraal, contextloos en gedepersonaliseerd’. Kan het ook anders? In dit project gaan co-assistenten, artsen-in-opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.

Diversiteit en sociale inclusie in een buddy-project met jonge asielzoekers – Soemitro Poerbodipoero (HvA)
Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Ergotherapie van de HvA en de organisatie New Dutch Connections (NDC), die (jonge) asielzoekers en Nederlanders met elkaar in contact brengt. Anders dan andere buddy-projecten tussen asielzoekers en Nederlandse studenten, wordt dit project gebruikt in de opleiding van de studenten ergotherapie en draagt zo direct bij aan de vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.

Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid – Inti Soeterik (UvA)
De Universitaire Pabo en het platform Amsterdam United ontwikkelen in dit project een nieuwe module over diversiteitsvraagstukken in het onderwijs. De module bereidt deze toekomstige juffen en meesters voor op lesgeven aan klassen en leerlingen met zeer diverse achtergronden.

Meer informatie over het Comeniusprogramma www.nro.nl/comenius

VorigeHet nut van een thuisstudie voor leerling en docent
VolgendeConcentratieproblemen middelbare scholieren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter